Bibblix – Sambruk söker förvaltningsledare

Vill du vara med och förändra (biblioteks-)världen?

Gillar du utmaningar – som att etablera och utveckla en helt ny organisation, som på nationell basis ska erbjuda alla Sveriges folkbibliotek en unik app för att stimulera barn och ungdomars läslust?

 • Är du en erfaren digitaliseringsmänniska”?
 • Har du erfarenhet av att driva och utveckla en aktiv applikationsförvaltning, för att säkerställa att såväl tekniska som funktionella lösningar motsvarar både användarnas behov och övriga intressenters (folkbiblioteken) krav och önskemål?
 • Vill du aktivt arbeta tillsammans med Sveriges kommuner, för att genom samverkan öka nyttan och sänka kostnaderna med nyskapande digitala tjänster?
 • Då är du RÄTT person för detta jobb – sök genast!

Om tjänsten

Du kommer att ingå i en nätverksorganisation där du som ledare kommer att få ansvar för att bygga upp både en stabil förvaltningsfunktion och en utökning av gruppen kommuner/bibliotek, som i dag väntar på att få utnyttja appen till sina unga medborgare.

Du kommer att vara nyckelpersonen som driver dialogen aktivt med våra medlemskommuner över hela Sverige. Du ska dessutom svara för kommunikationen med externa leverantörer av upphandlade externa tjänster, i form av applikationsdrift och innehållsleveranser, för att säkerställa fortlöpande hög och kostnadseffektiv kvalitet.

Förvaltningsorganisationen kommer givetvis också att ansvara för en fortsatt aktiv och innovativ vidareutveckling av appen, vilket innebär en nära dialog med såväl biblioteksrepresentanter och IT-utvecklare.

Vi erbjuder:

 • Valfri placeringsort
 • Stor möjlighet att påverka tjänstens innehåll
 • En roll med starkt inflytande över kommuner och dess unga medborgare i en organisation som planeras vara fullt operativ i början av 2020

Kontakt och ansökan

Kontakt och ansökan
Välkommen med din ansökan till oss (urval sker löpande).
Kontaktperson: Britta Sandblom – Verkställande tjänsteperson
Tel: 073 – 341 54 10
Mail: britta.sandblom[at]sambruk.se

Arbetsuppgifter

 • Att leda den nyetablerade Förvaltningsorganisationen för bibblix, i vilken ett antal kontrakterade tjänster och resurser ingår, och därigenom erbjuda en stabil drift- och förvaltningsfunktion för bibblix och dess användare
 • Genom aktiv dialog med identifierade intressenter verka för en bredare anslutning av fler kommuner/bibliotek, som kan nyttja tjänsten
 • Att koordinera löpande önskemål om innehåll (e-böcker), mellan användargruppen, Förvaltningsorganisationens innehållsredaktion och externa, kontrakterade innehållsleverantörer
 • Att svara för en aktiv dialog med användargruppen, kring vidareutveckling av appen, samt att omsätta detta i realisering av överenskomna funktioner
 • Att sköta löpande uppföljning av avtalade servicenivåer och kontakter med leverantörer
 • Att vara leveransansvarig gentemot Förvaltningsrådet för bibblix (motsvarande styrelse/styrgrupp) – innebär fullt ekonomiskt och funktionellt ansvar för verksamheten kring bibblix
 • Aktiv dialog med Föreningen Sambruks Verkställande Tjänsteperson
 • Allmänna administrativa uppgifter, som korrespondens och ekonomisk uppföljning

Vi söker dig som är drivande, serviceinriktad och brinner för att hitta nya digitala lösningar på användarnas behov. Du slutför projekt och arbetsuppgifter och gillar att jobba i en modern nätverksorganisation. Tjänsten innebär att bearbeta många olika kontakter såväl inom Föreningen Sambruks olika nätverk, som externt. Det kommer att ställas höga krav på samarbetsförmåga samt organisatorisk förmåga, utöver sakkunskapen inom digitaliseringsområdet.

Kravprofil

Vi söker dig som är nyfiken, serviceinriktad och tillgodoser kundens behov. Du slutför projekt och arbetsuppgifter och gillar att jobba i en modern nätverksorganisation.
Tjänsten innebär att bearbeta många olika kontakter såväl inom Sambruk som externt, och ställer höga krav på samarbetsförmåga samt organisatorisk förmåga utöver sakkunskapen inom digitaliseringsområdet, du bevakar även utvecklingen i omvärlden.

 • God erfarenhet av att utveckla digitala lösningar i nära samarbete med användare och verksamhetsansvariga
 • Vana att genomföra kravställning och säkerställning av leverans gentemot externa leverantörer
 • Erfarenhet från relevanta roller i kommunal verksamhet, t ex projekt-/förvaltningsledare, system- eller processförvaltare
 • God generell teknisk förståelse
 • God erfarenhet av att arbeta affärsmässigt, med avtal samt av offentlig upphandling
 • God vana av att arbeta strategiskt med planeringsarbete samt uppföljning
 • Flexibel och lösningsorienterad
 • Goda skriftliga och verbala kunskaper i svenska och engelska
 • Van att arbeta självständigt och i team

Det är meriterande om du;

 • Erfarenhet från biblioteksområdet och/eller arbetat som arkivarie,  bibliotekarie
 • Vana vid att värva intressenter, brukare och medlemmar
 • Vana vid aktiv, utvecklingsfokuserad dialog med såväl verksamhetsledning som operativa resurser
 • Erfarenhet av ledningsansvar, t ex inom IT-drift och/eller förvaltningsorganisation
 • Högskole- eller universitetsutbildning, eller motsvarande

Din profil

Vi lägger mycket stor vikt vid personlig lämplighet. Vi ser gärna att du är serviceinriktad och har god samarbetsförmåga internt likväl som externt. Du har en god planeringsförmåga och kan arbeta självständigt samt är noggrann. Du har ett strukturerat angreppssätt och en god förmåga att prioritera i samband med att du har egen drivkraft, tar egna initiativ, är målmedveten och förmedlar positiv energi.

Anställningsform och tillträde

Tjänsten är tillsvidareanställning, heltid och vi tillämpar sex månaders provanställning.
Start omgående.

Placering

I vår moderna nätverksorganisation är du placerad där du bor.

Föreningen Sambruk utvecklar gemensamma digitala tjänster

Digitalisering av verksamheterna är högprioriterat i Sveriges kommuner. Genom möjlighet till samverkan är föreningen Sambruk är en naturlig del av detta utvecklingsarbete och är kommunernas stöd i digitaliseringen. Vi är en ideell förening och har sedan 2005 erbjudit de kommuner som valt att gå med, att tillsammans utveckla och förvalta nya digitala verktyg. Idag är vi nästan 100 kommuner, ju fler kommuner som deltar desto starkare utvecklingskraft skapas.

Crowdsourcing och nätverk

För att använda ett modernt uttryck, vi jobbar med crowdsourcing, och bidrar på så sätt till hållbar användning av skattemedel. En enskild kommun slipper lägga all tid och pengar på allt själva när många kommuner delar på kostnaden för ett nytt digitalt verktyg. Sambruk fungerar som en aktör för samfinansiering och inte minst att förvalta och tillhandahålla tjänster som är utvecklade.

Vi skapar även möjligheter för erfarenhetsutbyte, dels genom seminarier, dels genom att skapa nätverk för olika behov. Nätverken blir ett lättillgängligt bollplank för kommunerna där de får möjligheter att lära av varandra.

Bakgrund – biblioteks-appen bibblix

Bibblix, http://bibblix.se /, är en app för att barn ska kunna låna e-böcker. Appen är utvecklad av Stockholms- och Malmö stadsbibliotek. Bibblix vänder sig till 6-12-åringar och tanken är att barnen själva ska lätt ta sig in i appen och inspireras i sitt läsande, utan att en förälder, lärare eller bibliotekarie påverkar. Föreningen Sambruk arbetar nu – i nära samarbete med Stockholms- och Malmö stadsbibliotek – med att etablera en fungerande förvaltningsorganisation för låneapplikationen bibblix. Förvaltningsorganisationen ska verka på nationell basis och erbjuda alla Sveriges folkbibliotek en kostnadseffektiv helhetstjänst kring bibblix. Organisationen kommer att omfatta en heltidstjänst i kombination med ett antal kontrakterade externa resurser, för såväl drift, teknisk applikationsförvaltning och innehållsredaktion.

Meny