E-ansökan, ansökan om ekonomiskt bistånd – Smidigt, snabbt och säkert

Vill du ha en smidig, snabb och säker ärendehantering för ekonomiskt bistånd? Vår webbtjänst eAnsökan–Ekbist hjälper den som söker fortsatt ekonomiskt bistånd att fylla i ansökan på ett korrekt sätt.

Solen lyser igenom träd och belyser en väg.
Solen lyser igenom träd och belyser en väg.

E-ansökan, ansökan om ekonomiskt bistånd – Smidigt, snabbt och säkert

Vill du ha en smidig, snabb och säker ärendehantering för ekonomiskt bistånd? Vår webbtjänst eAnsökan–Ekbist hjälper den som söker fortsatt ekonomiskt bistånd att fylla i ansökan på ett korrekt sätt.

Få kompletta och korrekta ansökningar

Låt sökande skicka säkra meddelanden

Spara tid och effektivisera handläggning

Kompletta och korrekta ansökningar

Du som är handläggare får in fullständiga och korrekta ansökningar. Du slipper lägga tid på att få in kompletteringar, och hanteringen går smidigare.

Tjänsten e-Ansökan ger den som söker fortsatt bistånd tydlig och pedagogisk vägledning för att kunna fylla i de uppgifter som behövs för att ansökan ska kunna behandlas. Tjänsten består av ett antal webbaserade formulär och kan användas både som en vanlig e-tjänst och som ett stöd för att fylla i ansökningsblanketten korrekt även om man sedan väljer att skicka in den på papper.

Eftersom tjänsten guidar den sökande genom samtliga formulär samt genomför kontroller på ifyllda eller ofullständiga uppgifter ökar förutsättningarna för att Socialtjänsten ska få in kompletta och korrekt ifyllda ansökningar. Tjänsten sparar tid vilket bidrar till att minska stressen på arbetsplatsen.

Tjänsten är webbaserad och driften är placerad i Sverige. Den innehåller också en krypterad meddelandefunktion som handläggaren och den sökande kan använda för att kommunicera med varandra.

Skicka säkra meddelanden

Många kommuner har redan en egen lösning för att kunna skicka säkra meddelanden till privatpersoner. Om ni inte har det och vill kunna använda eAnsökan–Ekbist kan vi tillhandahålla applikationen MM Sender. Den installeras hos er och gör det möjligt att skicka säkra meddelanden. Den handläggare som arbetar i systemet måste vara inloggad och identifierad i organisationen. MM Sender är framför allt till för att på ett säkert sätt kunna skicka e-post i stället för pappersbrev till en person.

För att kunna skicka ett meddelande behöver handläggaren ange mottagarens personnummer. Det fungerar som en e-postadress. Mottagaren behöver också anmäla sig till minmyndighetspost.se.

Tjänsten är tillgänglig för samtliga kommuner i Sverige och tillhandahålls av Föreningen Sambruk. För tjänsten finns ett Förvaltningsråd som är den effektiva organisation som svarar för gemensam driftsfunktion, förvaltning och vidareutveckling av systemet.

KONTAKT

CTO
Thomas Wennersten
E-post: thomas.wennersten(at)sambruk.se
Tfn: 0732 – 48 47 14

MEDVERKANDE KOMMUNER

Inga kommuner använder denna tjänsten för tillfället

Ställ en fråga eller avropa