MedborgarPC

MedborgarPC

Projektstatus:

Erbjuder en svensk version av OS2 verktyget BorgarPC, som används för att installera och administrera publika PC som finns t.ex. på ett bibliotek.
Svensk översättning klar. Lanseras skarpt efter sommaren 2023. POC pågår.

Genomförande: 40 %
Start: 2023-05-01
Slut: 2023-12-31

Föreningen OS2 i Danmark har tagit fram en lösning för att att administrera publika datorer som står på t.ex. ett bibliotek. Dessa datorer har helt andra krav än vad organisationens alla personaldatorer har därför kan det vara utmanande att administrera dessa PC som en del den ordinarie IT-arkitekturen. På en publik PC som används av många olika personer ställs andra krav på säkerhet och funktionalitet.

Som medborgare ska man känna sig säker när man använder en publik PC som en kommun eller region tillhandahåller, det får inte finnas någon risk att mina användardata sparas till nästa person som använder datorn, det får inte heller finnas någon möjlighet att key-loggers installeras. Utöver dessa speciella krav kan det upplevas som alltför kostnadsdrivande att hantera en publik PC på samma sätt som en personal PC.

Alla dessa aspekter hanteras av konceptet OS2 BorgarPC som Sambruk vill erbjuda även för svenska användare under arbetsnamnet Sambruk MedborgarPC. Man behöver ingen Windows licens och den hårdvara man använder kan vara mycket enkel då konceptet ställer låga krav, men fungerar fint ändå. Alla MedborgarPC hanteras från en central administrationsvy där man har full kontroll över de PC man erbjuder. Alltifrån när de ska starta och stängas av till vika program som ska finnas tillgängliga och var man ska kunna skriva ut. Det finns möjligheter att integrera lösningen med ett bokningssystem.

Utöver detta så finns även en variant av MedborgarPC som kan nyttjas för s.k. Kiosk PC och digitala skärmar.

Det arbete som behöver göras för att tillgängliggöra lösningen i Sverige är att översätta användargränssnittet för slutanvändarna, en tämligen liten insats som kommer kunna genomföras under våren 2023.

Är du och din organisation intresserade av att delta så hör av er direkt.  När ett antal medlemmar anmält intresse kommer vi samlas till ett uppstartsmöte och skapa ett projekt för att införa verktyget och etablera ett förvaltningsråd som kan besluta om eventuell vidareutveckling.

Tidplan
Vår ambition är att kunna erbjuda verktyget för svenska användare redan innan sommaren 2023.

Kontakt

Thomas Wennersten
thomas.wennersten(at)sambruk.se
0732 – 48 47 14
och
Mats Löfberg
mats.lofberg(at)sambruk.se
073-303 3899

eller boka ett möte med någon av oss vid en tid som passar dig HÄR

Projektstatus:

Erbjuder en svensk version av OS2 verktyget BorgarPC, som används för att installera och administrera publika PC som finns t.ex. på ett bibliotek.
Svensk översättning klar. Lanseras skarpt efter sommaren 2023. POC pågår.

Genomförande: 40 %
Start: 2023-05-01
Slut: 2023-12-31

Föreningen OS2 i Danmark har tagit fram en lösning för att att administrera publika datorer som står på t.ex. ett bibliotek. Dessa datorer har helt andra krav än vad organisationens alla personaldatorer har därför kan det vara utmanande att administrera dessa PC som en del den ordinarie IT-arkitekturen. På en publik PC som används av många olika personer ställs andra krav på säkerhet och funktionalitet.

Som medborgare ska man känna sig säker när man använder en publik PC som en kommun eller region tillhandahåller, det får inte finnas någon risk att mina användardata sparas till nästa person som använder datorn, det får inte heller finnas någon möjlighet att key-loggers installeras. Utöver dessa speciella krav kan det upplevas som alltför kostnadsdrivande att hantera en publik PC på samma sätt som en personal PC.

Alla dessa aspekter hanteras av konceptet OS2 BorgarPC som Sambruk vill erbjuda även för svenska användare under arbetsnamnet Sambruk MedborgarPC. Man behöver ingen Windows licens och den hårdvara man använder kan vara mycket enkel då konceptet ställer låga krav, men fungerar fint ändå. Alla MedborgarPC hanteras från en central administrationsvy där man har full kontroll över de PC man erbjuder. Alltifrån när de ska starta och stängas av till vika program som ska finnas tillgängliga och var man ska kunna skriva ut. Det finns möjligheter att integrera lösningen med ett bokningssystem.

Utöver detta så finns även en variant av MedborgarPC som kan nyttjas för s.k. Kiosk PC och digitala skärmar.

Det arbete som behöver göras för att tillgängliggöra lösningen i Sverige är att översätta användargränssnittet för slutanvändarna, en tämligen liten insats som kommer kunna genomföras under våren 2023.

Är du och din organisation intresserade av att delta så hör av er direkt.  När ett antal medlemmar anmält intresse kommer vi samlas till ett uppstartsmöte och skapa ett projekt för att införa verktyget och etablera ett förvaltningsråd som kan besluta om eventuell vidareutveckling.

Tidplan
Vår ambition är att kunna erbjuda verktyget för svenska användare redan innan sommaren 2023.

Kontakt

Thomas Wennersten
thomas.wennersten(at)sambruk.se
0732 – 48 47 14
och
Mats Löfberg
mats.lofberg(at)sambruk.se
073-303 3899

eller boka ett möte med någon av oss vid en tid som passar dig HÄR