Multifråga XL

Multifråga XL

Tjänsten Multifråga har sedan starten varit fokuserad på Socialtjänstens verksamhet inom en kommun. Nu finns Multifråga med tillägget XL, det finns fler frågor och mer information. För alla olika roller och uppdrag i en myndighet. Inte bara SSBTEK som tidigare. Ofta via direkta kopplingar till olika myndigheter. Det som återstår innan tjänsten XL lanseras bredare är att formalisera erbjudandet vad avser avtal och onboardingprocess.
Projektstatus: Utveckling
Genomförande: 100%
Start: 2022-03-30
Slut: 2023-10-30

Samlad information för en kommuns alla roller

Tjänsten Multifråga har sedan starten varit fokuserad på Socialtjänstens verksamhet inom en kommun. Nu utvecklas Multifråga vidare och vi gör tillägget XL, det blir mer frågor och mer information. För alla olika roller och uppdrag i en kommun

Läget idag

En kommun är idag ofta hänvisad till externa tjänster för att få tillgång till information från andra myndighetsregister. Med Multifråga XL vill vi ändra på det så att Sambruks medlemmar kan få tillgång till den information från andra myndigheter direkt utan mellanhänder. Kommunen ansvarar för att ingen information tillgängliggörs till någon som inte har ett giltigt legalt ändamål för detta. Även information från andra parter än myndigheter, såsom kreditupplysningsinformation, kan tillgängliggöras i Multifråga XL. Under hösten 2023 kommer produkten att lanseras för alla Sambruks medlemmar.

Södertälje kommun har valt att finansiera en vidareutveckling av Multifråga och arbetet startade under 2022

KONTAKT

CTO
Thomas Wennersten
E-post: thomas.wennersten(at)sambruk.se
Tfn 073-248 47 14
eller boka ett kort möte vid en tid som passar dig HÄR

Tjänsten Multifråga har sedan starten varit fokuserad på Socialtjänstens verksamhet inom en kommun. Nu finns Multifråga med tillägget XL, det finns fler frågor och mer information. För alla olika roller och uppdrag i en myndighet. Inte bara SSBTEK som tidigare. Ofta via direkta kopplingar till olika myndigheter. Det som återstår innan tjänsten XL lanseras bredare är att formalisera erbjudandet vad avser avtal och onboardingprocess.
Projektstatus: Utveckling
Genomförande: 100%
Start: 2022-03-30
Slut: 2023-10-30

Samlad information för en kommuns alla roller

Tjänsten Multifråga har sedan starten varit fokuserad på Socialtjänstens verksamhet inom en kommun. Nu utvecklas Multifråga vidare och vi gör tillägget XL, det blir mer frågor och mer information. För alla olika roller och uppdrag i en kommun

Läget idag

En kommun är idag ofta hänvisad till externa tjänster för att få tillgång till information från andra myndighetsregister. Med Multifråga XL vill vi ändra på det så att Sambruks medlemmar kan få tillgång till den information från andra myndigheter direkt utan mellanhänder. Kommunen ansvarar för att ingen information tillgängliggörs till någon som inte har ett giltigt legalt ändamål för detta. Även information från andra parter än myndigheter, såsom kreditupplysningsinformation, kan tillgängliggöras i Multifråga XL. Under hösten 2023 kommer produkten att lanseras för alla Sambruks medlemmar.

Södertälje kommun har valt att finansiera en vidareutveckling av Multifråga och arbetet startade under 2022

KONTAKT

CTO
Thomas Wennersten
E-post: thomas.wennersten(at)sambruk.se
Tfn 073-248 47 14
eller boka ett kort möte vid en tid som passar dig HÄR

keyboard_arrow_up