Öppen teknisk plattform – dokument

Här hittar du användbara dokument för referensarkitekturen
Öppen teknisk plattform.

Paraplydokument

Sambruk_ÖTP_Paraply_v3_0_2012-02-07

Snabbintroduktion för

Politiker: ÖTP_snabbintro_politiker_v3_0_2012-02-07
Förvaltningschefer: ÖTP_snabbintro_forvaltningschef_v3_0_2012-02-07
Inköpare: ÖTP_snabbintro_inköpare_v3_0_2012-02-07
Medborgare: ÖTP_snabbintro_medborgare_v3_0_2012-02-07
IT-chefer/IT-arkitekter: ÖTP_snabbintro_ITchef_ITarkitekt_v3_0_2012-02-07

Öppen teknisk plattform referensarkitektur

Sambruk_ÖTP_RefArk_v3_0_2012-02-07

För upphandlingar

Till stöd för olika typer av upphandlingar har fyra alternativ tagits fram.

Interndriftad lösning: Sambruk_ÖTP_interndriftad_lösning_v3_0_2012-02-07

Lösning med ASP driftning, Saas: Sambruk_ÖTP_ASP_eller_SaaS_v3_0_2012-02-07

Integrationstung applikation, interndriftad, ex metakatalog: Sambruk_ÖTP_integrationstung_applikation_v3_0_2012-02-07

Mycket enkel, interndriftad e-tjänst: Sambruk_ÖTP_interndriftad_enkel_e-tjänst_v3_0_2012-02-07

keyboard_arrow_up