Bibblix

Stimulera barns läslust

Bibblix är en app för barn mellan 6 – 12 år, där de kan låna och läsa böcker direkt på sina surfplattor eller mobiltelefoner. Idén med Bibblix är att barn själva ska hitta sin läsning och sin läslust. Appen är utvecklad med barns behov och önskemål i fokus.

Statistik över antal låntagare och lån

Fast kostnadsmodell för bibliotekslånen ger ekonomisk förutsägbarhet

En digital bibliotekstjänst för barn och en aktiv innehållsredaktion

Läslust för barn

 

Bibblix är en del i det läsfrämjande arbetet och har en tydlig och omfattande urvalspolicy. Urvalet görs medvetet så att så många barn som möjligt både kan hitta titlar att känna igen sina livsvillkor i, men också titlar som vidgar världen. En av grundidéerna är också att leda från det breda till det smala genom boktipsen.

Se mer om Bibblix i filmen ovan.

Bibblix finns för både iOS- och Android-enheter, och kan användas på smartphones eller läsplattor. Varje användare kan låna upp till 5 titlar per kalendervecka och lånetiden är 28 dagar. Anslutningen av nya kommuner sker löpande.

  • Fast kostnadsmodell för bibliotekslånen ger ekonomisk förutsägbarhet
  • Statistik över antal låntagare och lån
  • En digital bibliotekstjänst för barn och en aktiv innehållsredaktion

Bibblix ska vara relevant för barn i olika livssituationer och inte kännas exkluderande. Strävan är att tjänsten som helhet har en jämn spridning mellan författare och huvudpersoner av olika kön.

Bibblix har idag bara titlar på svenska eftersom det där finns ett tillräckligt stort utbud att fylla alla nivåer och kategorier. Ljudböcker ingår inte i Bibblix-katalogen.

Bibblix mål är

  • att fler barn ska hitta sin läslust och själva kunna hitta sin läsning,
  • att öka träffsäkerheten – barnen ska tycka att de får bra boktips som är anpassade efter deras läsförmåga, samt att
  • minska tröskeln – barnen ska självständigt utan vuxnas inblandning hitta fram till läsning.

Vårt fokus

Målgruppen för tjänsten är barn och deras läslust. Bibblix ska vara en trygg plats för barnens läsning och barnen ska inte behöva känna att andra kan se vad de läser. Bibblix bör därför läsas på en personlig enhet, som platta eller telefon.

Barn vill kunna ha en plats där de kan läsa, och stimuleras till läsning ifred. Skolans läsuppdrag är av ett annat slag än folkbibliotekens och skolbiblioteken är därför inte prioriterade i anslutningen av Bibblix till fler kommuner. Sammantaget gör det att Bibblix som tjänst idag tillhandahålls via folkbiblioteken.

KONTAKT

Förvaltnings- och verksamhetsledare, Bibblix:
Mats Löfberg
e-post: mats.lofberg(at)sambruk.se
tfn: 073 303 3899

Verkställande tjänsteperson, Föreningen Sambruk
Britta Sandblom
e-post: britta.sandblom(at)sambruk.se
tfn: 0733 415410

MEDVERKANDE KOMMUNER

Stockholm
Malmö
Katrineholm
Norrtälje
Skellefteå
Torsby
Ystad

MER INFORMATION

Om Bibblix mål och vision

Vill du vara med och använda Bibblix kan du ladda ner, fylla i och skicka in formuläret nedan:

Kontaktuppgifter inför anslutning av Bibblix (1)

Ställ en fråga eller avropa

    Meny