ÖVRIGA

Inom Sambruk finns unika tjänster till stor hjälp för kommunens verksamhet.

GATA – Fixa min gata

Aigine – Automatisera er hantering av personuppgifter, GDPR

Provisum – Skapa effektiva rutiner för överförmyndarenheten

Meny