UKA – Följ upp det kommunala aktivitetsansvaret

Minska risken för att ungdomar hamnar i utanförskap. Flytta fokus från inventering och hantering till bemötande och stöd genom att förenkla och förbättra ert administrativa arbete. Genom vår dokumentationstjänst UKA kan du som är handläggare för det kommunala aktivitetsansvaret lägga mindre tid på listor, pärmar och Excelark och mer tid på individens behov.

Dokumentera hur ni stöttar ungdomarna

Sveriges kommuner har enligt skollagen ett aktivitetsansvar för de ungdomar i kommunen som inte går i gymnasieskolan eller gymnasiesärskolan och som inte har fyllt 20 år. UKA är ett effektivt dokumentations- och uppföljningssystem för ert arbete med att stödja ungdomarna. Systemets möjlighet till dokumentation innebär snabb hantering för att fånga upp ungdomar och erbjuda aktiviteter utifrån deras intresse, allt för att förhindra att de hamnar i utanförskap.

Systemet ger dig som är handläggare en daglig överblick och kan också presentera sammanställd information över tid, så att du kan följa upp verksamheten. Dessutom kan du enkelt exportera de uppgifter som du två gånger om året ska rapportera till Statistiska Centralbyrån, SCB.

Tjänsten är tillgänglig för samtliga kommuner i Sverige och tillhandahålls av Föreningen Sambruk. För tjänsten finns ett Förvaltningsråd som är den effektiva organisation som svarar för gemensam driftsfunktion, förvaltning och vidareutveckling av systemet. Kostnaden för den enskilda kommunen blir lägre ju fler kommuner som ansluter sig till UKA.

Lagen om Kommunalt Aktivitetsansvar

Kommunerna har enligt skollagen ett aktivitetsansvar för ungdomar i kommunen som inte går i gymnasieskolan eller gymnasiesärskolan och som inte fyllt 20 år. Kommunens skyldighet regleras i 29 kap. 9 § skollagen. I förordningen (2006:39) finns det reglerat vilka uppgifter kommunerna får behandla i registret de för över ungdomarna.

Den 1 januari 2015 förtydligades det kommunala aktivitetsansvaret (som tidigare kallades informationsansvar).
Förtydligandet innebär att kommunerna ska föra ett register över de
ungdomar som omfattas av ansvaret. De ska även dokumentera sina insatser på lämpligt sätt.

Från och med 2015 samlas statistik in från kommunerna om ungdomar som omfattas av aktivitetsansvaret. Statistiska centralbyrån har i uppdrag, av Skolverket, att sköta insamlingen.

Alla ungdomar som omfattas av det kommunala aktivitetsansvaret och eventuella åtgärder som ungdomarna deltar i ska rapporteras till SCB. Detta sker två gånger per år, till 1 februari och 1 september. Systemet UKA hjälper till att exportera de uppgifter som ska skickas in för varje individ.

Ställ en fråga eller avropa.
Ställ en fråga eller avropa.

KONTAKT

Förvaltningsledare:
Rigmor Wassberg
E-post: rigmor.wassberg(at)ostersund.se
Tfn: 063-14 30 93

Verkställande tjänsteperson:
Britta Sandblom
E-post: britta.sandblom(at)sambruk.se
Tfn: 0733 415 410

MEDVERKANDE KOMMUNER
Aneby
Borlänge
Habo
Kinda
Luleå
Sundsvall
Tranås
Vetlanda
Örebro
Östersund

MER INFORMATION
UKA_faktablad

Information från Skolverket hittar du på deras hemsida här:
Skolverket om det kommunala aktivitetsansvaret

Allmänna råd från Skolverket
KA_Skolverket_2016

Meny