Snabb digitalisering med automatisering?

Vi kommer att behöva byta dag på seminariet och NYTT DATUM kommer att meddelas senare.

Seminariet vänder sig till dig som är anställd inom kommun eller region.

Hur gör vi organisationen redo  att möta utmaningar och rädslor som kommer med förändringarna som automatisering av arbetsuppgifter medför?

För att nyttja resurser till rätt sak behöver kommuner se över även hur det administrativa bedrivs.
Införande av automatisering betyder oftast en snabb förändring, betydligt snabbare än den digitalisering samhället sett hittills.
Förändringen kan vara så snabb att vi står oförberedda på att möta den.
I Malmö får du ta del av goda exempel  och erfarenheter från Södertälje och Malmö och du får lyssna på vad forskningen säger.
Malmö stad och Sambruk organiserar detta seminarium, det är kostnadsfritt och du står för din egen lunch.

Under seminariedagen får du möjlighet att dela erfarenheter och diskutera med många kollegor från kommuner runt om i Sverige.

 • Hur möter kommunal verksamhet en automatiserad framtid?
 • Hur tar ledningen ansvar för att digitalisering med automation fungerar i en organisation?
 • Hur möter vi de rädslor som kan finnas i organisationen för automation av uppgifter som människor gjort tidigare?
 • Hur möter vi människan i denna snabba förändring?

Dagens upplägg

 • När du kommer finns kaffe och smörgås från 9:30
 • Under dagen blir det olika tillfällen till nätverkande för att diskutera specifika frågor med kollegor från andra kommuner
 •  Introduktion av Malmö
  • Malmö stads kompetensförsörjningsstrategi för framtiden, Petra Smedjeback, processledare
  • Det digitala Malmö, Malmö stads digitaliseringsstrategi, Giovanni Leoni, förändringsledare inom digitalisering
 • Södertälje, RPA varför och hur har Södertälje lyckats, Elenor Magnebrant, lönechef, HR, Tony Mc Carrik, Digitaliseringsstrateg, Digitala Södertälje
 • Gemensam diskussion med reflektioner från Malmö och Södertälje
 • Forskningen om utifrån och in perspektivet, Lunds universitet, Lupita Svensson
 • Gemensam diskussion med reflektioner från forskningen samt Malmö och Södertälje
 • Om förändringsledning för automation, tankar som SKL delar med oss
 • Sammanfattning och vad vi tar med oss och slutar vid 16:30
Meny
Copy link
Powered by Social Snap