Tjänstekollen

Tjänstekollen

Ett verktyg för att bedöma de digitala lärresurser man vill använda. En databas med grundinformation om alla digitala lärresurser man vill bedöma och funktioner för att genomföra bedömningar och dela dem med kommunkollegor runt om i landet. En gemensam redaktörsfunktion som kvalitetssäkrar all information.
Genomförande: 80 %
Start: 2021-01-01
Slut: 2023-12-31

Läget idag

Produktionen och användningen av digitala lärresurser ökar liksom användningen av olika digitala appar i undervisningen. Det är till synes lätt att börja använda digitala lärresurser eller olika appar i undervisningen, lärare och elever kan ladda ner appar utan att rådfråga någon eller ha erhållit kompetens om konsekvenserna av att börja använda en digital lärresurs. Det finns många olika resurser och appar som gör nästan samma sak, olika lärare hos en skolhuvudman kan hämta hem snarlika appar utan att samordning görs hos skolhuvudmannen. Hos en skolhuvudman i Sverige kan det finnas en stor mängd digitala lärresurser, exempelvis flera tusen appar som skolhuvudmannen ska värdera.

Ett drygt 20-tal kommuner har engagerat sig i att definiera behov och bedömningskriterier för administrativ och säkerhetsmässig bedömning av digitala lärresurser.

Vad vill skolhuvudmän uppnå

Tillgodose skolhuvudmännens behov av att effektivisera den administrativa hanteringen av appar och övriga digitala lärresurser.

Effektmål – för en informationstjänst

 • Att skapa en effektiv informationshantering och process för bedömning av appar som ska användas som digitala lärresurser.
 • En modellprocess beskriven utifrån ett användarcentrerat perspektiv.
 • Likvärdighet för elever hos olika skolhuvudmän att kunna nyttja material som ska lyfta eleverna i deras lärande.
 • Förutsättningar för gemensam informationsinsamling från leverantörer.
 • Att Sveriges skolhuvudmän har en enhetlig information om och analys av appar
 • Att etablera en effektiv löpande och långsiktigt hållbar finansiering och förvaltning av informationstjänsten.
 • Att skolhuvudmän tillsammans har rådighet att utveckla tjänsten.

KONTAKT

CTO
Thomas Wennersten
E-post: thomas.wennersten(at)sambruk.se
Tfn 073-248 47 14eller boka ett kort möte vid en tid som passar dig HÄR

Ett verktyg för att bedöma de digitala lärresurser man vill använda. En databas med grundinformation om alla digitala lärresurser man vill bedöma och funktioner för att genomföra bedömningar och dela dem med kommunkollegor runt om i landet. En gemensam redaktörsfunktion som kvalitetssäkrar all information.
Genomförande: 80 %
Start: 2021-01-01
Slut: 2023-12-31

Läget idag

Produktionen och användningen av digitala lärresurser ökar liksom användningen av olika digitala appar i undervisningen. Det är till synes lätt att börja använda digitala lärresurser eller olika appar i undervisningen, lärare och elever kan ladda ner appar utan att rådfråga någon eller ha erhållit kompetens om konsekvenserna av att börja använda en digital lärresurs. Det finns många olika resurser och appar som gör nästan samma sak, olika lärare hos en skolhuvudman kan hämta hem snarlika appar utan att samordning görs hos skolhuvudmannen. Hos en skolhuvudman i Sverige kan det finnas en stor mängd digitala lärresurser, exempelvis flera tusen appar som skolhuvudmannen ska värdera.

Ett drygt 20-tal kommuner har engagerat sig i att definiera behov och bedömningskriterier för administrativ och säkerhetsmässig bedömning av digitala lärresurser.

Vad vill skolhuvudmän uppnå

Tillgodose skolhuvudmännens behov av att effektivisera den administrativa hanteringen av appar och övriga digitala lärresurser.

Effektmål – för en informationstjänst

 • Att skapa en effektiv informationshantering och process för bedömning av appar som ska användas som digitala lärresurser.
 • En modellprocess beskriven utifrån ett användarcentrerat perspektiv.
 • Likvärdighet för elever hos olika skolhuvudmän att kunna nyttja material som ska lyfta eleverna i deras lärande.
 • Förutsättningar för gemensam informationsinsamling från leverantörer.
 • Att Sveriges skolhuvudmän har en enhetlig information om och analys av appar
 • Att etablera en effektiv löpande och långsiktigt hållbar finansiering och förvaltning av informationstjänsten.
 • Att skolhuvudmän tillsammans har rådighet att utveckla tjänsten.

KONTAKT

CTO
Thomas Wennersten
E-post: thomas.wennersten(at)sambruk.se
Tfn 073-248 47 14eller boka ett kort möte vid en tid som passar dig HÄR

keyboard_arrow_up