61% av Sveriges innevånare bor i en kommun som samverkar i Sambruk

Sambruk startar AI Nätverk!

Välkommen att anmäla dig till Sambruks AI nätverk som startar den 12 december 2023. Nätverket syftar till att främja samarbete och lärande kring AI hos…

61% av Sveriges innevånare bor i en kommun som samverkar i Sambruk

Sambruk startar AI Nätverk!

Välkommen att anmäla dig till Sambruks AI nätverk som startar den 12 december 2023. Nätverket syftar till att främja samarbete och lärande kring AI hos föreningens medlemmar. Det erbjuder stöd för att utveckla ett praktiskt AI-mindset, integrera AI i verksamheten,…

Sambruk startar AI Nätverk!

Välkommen att anmäla dig till Sambruks AI nätverk som startar den 12 december 2023. Nätverket syftar till att främja samarbete och lärande kring AI hos föreningens medlemmar. Det erbjuder stöd för att utveckla ett praktiskt AI-mindset, integrera AI i verksamheten, och främja nytänkande med AI. Alla Sambruks medlemmar kan delta, oavsett AI-erfarenhet eller ansvarsområde. Nätverket erbjuder möten för diskussion av AI-teman och kommer anpassas efter medlemmarnas behov. Mer information hittar du på vår sida för…

MultifrågaXL nomineras till

Södertälje kommun har nominerats till priset eDiamond award 2023 för sitt initiativ till utvecklingen av Sambrukstjänsten MultifrågaXL. Under 2020 tog Södertälje kommun initiativ till vidareutveckling av tjänsten Multifråga, ett projekt sattes upp med målsättning att skapa en ny modul av Multifråga som fick namnet MultifrågaXL. MultifrågaXL kan ses som ett informationsnav där medarbetare inom offentlig sektor kan söka information från andra myndigheter och sammanställa resultaten på ett överskådligt vis. Alla i organisationen kan nyttja tjänsten…

Sambruk seglar i medvind

Svenska kommuners och regioners ekonomi är på många håll hårt ansträngda. Många inser värdet av att samverka med andra för att nå längre på digitaliseringsresan. Sambruk får hela tiden fler medlemmar och de befintliga medlemmarna tecknar upp sig för nya tjänster. Sambruks befintliga tjänster utvecklas kontinuerligt där alla användarkommuner styr utvecklingen genom deltagande i tjänsternas förvaltningsråd. Sambruks kommuner har full kontroll över hur tjänsterna utvecklas. Under hösten och våren kommer Sambruk lansera flera nya tjänster…

Sambruk bjuder in till seminarium om stärkt bibliotekssamverkan och digitalisering

Den 4 oktober kommer Sambruk hålla ett digitalt seminarium och förvaltningsråd för Bibblix. Vi kommer ha två mycket intressanta seminariepass. Först ut är Kungliga biblioteket som kommer berätta mer om deras regeringsuppdrag om stärkt samverkan inom det allmänna biblioteksväsendet. Efter dem kommer Daniel Forsman, stadsbibliotekarie, Stockholms stadsbibliotek, berätta om hur biblioteken kan hantera digitaliseringens möjligheter och betydelsen av att förstå användarnas drivkrafter, behov och beteenden för att kunna designa bibliotekstjänster som möter eller överträffar deras…

Sambruk startar ett medlemsnätverk för dataskyddsfrågor!

Sambruk har lanserat ett nätverk för medlemmarnas DSO:er. Nätverket kommer fokusera på att arbeta med erfarenhetsutbyte men även att fungera som ett nav för att dela material mellan medlemmarna, exempelvis avtal, rapporter, utredningar, checklistor, med mera. Nätverket riktar sig exklusivt till medlemmar i föreningen Sambruk och kommer redan från start släppa ett omfattande material som delas mellan medlemmarna. Anmälan Läs mer om nätverket här: Sambruks nätverk för dataskydd

Sambruks årsmöte 2023

Sambruks medlemmar bjuds härmed in till föreningens digitala årsmöte med seminarium och stämma 2023. Årsmötet kommer att äga rum 24 maj 2023 och hålls digitalt. I år tillsammans med ett spännande seminarium kring digitaliseringen inom kulturområdet, med både AI och hur det digitala stöttar kulturverksamheten! Seminariet är öppet för alla medarbetare hos er. Vi inleder med seminariet 9:00 och stämman startar ca 11:05 samt slutar ca 11:30. På agendan för seminariet finns: AI och digitalisering inom…

Glad Påsk! 🐣

Vi på Sambruk vill önska alla en riktigt glad påsk! Vi har idag 145 kommuner, regioner och kommunalförbund som är medlemmar! Det är fantastiskt att se intresset för våra gemensamma digitala tjänster som gör nytta i de offentliga verksamheterna. Den digitala transformationen har hjälpt till att effektivisera och ge nya smidiga vägar att nå ut till invånarna i hela Sverige. Genom smart samverkan blir vi också starka tillsammans och kan ta tillvara på resurser på…

Samverkan om remiss kring Skolverkets förslag om nationell digitaliseringsstrategi

I juni 2022 fick Statens skolverk i uppdrag att föreslå en nationell digitaliseringsstrategi för skolväsendet för 2023–2027. Den 19 december 2022 lämnade Skolverket ett förslag till nationell digitaliseringsstrategi till Regeringskansliet. Under framtagandet av förslaget till nationell digitaliseringsstrategi har Skolverket genomfört samråd med bland andra Sambruk. Sambruk har nu blivit ombedda att delta i remissen kring Skolverkets förslag. Vi har startat en medlemssamverkan för att ge Skolverkets bästa möjliga återkoppling på förslaget. Är du medlem i…

Presentation av FixaMinGata

Sambruk bjuder in till en digital presentation av det kommunala samverkansprojektet FixaMinGata den 29:e mars kl 08:30 – 10:00. FixaMinGata är en nationell e-tjänst för smidig digital felanmälan i offentlig miljö. Tjänsten är ett effektivt sätt att öka tillgänglighet och service för kommunernas invånare. Förutom att kategorisera ärendet så går det också att bifoga foton på problemet. FixaMinGata skickar ärendet till rätt mottagare med möjlighet till återkoppling till den som rapporterat in. Med stöd av GPS-positionering så behöver…

Fördelar

Som medlem för ni låga kostnader, effektiv utveckling, nytta för medborgare.

Nätverk

I Sambruk får ni per automatik ett stort och kreativt nätverk.

Kom i gång!

Så här gör ni för att ta del av tjänst eller pågående utvecklingsprojekt.

Samverkan som er kommun kan bli en del av!

Sambruk startar AI Nätverk!

Välkommen att anmäla dig till Sambruks AI nätverk som startar den 12 december 2023. Nätverket…

MultifrågaXL nomineras till

Södertälje kommun har nominerats till priset eDiamond award 2023 för sitt initiativ till utvecklingen av…

Sambruk seglar i medvind

Svenska kommuners och regioners ekonomi är på många håll hårt ansträngda. Många inser värdet av…

Sambruks årsmöte 2023

Sambruks medlemmar bjuds härmed in till föreningens digitala årsmöte med seminarium och stämma 2023. Årsmötet…

Glad Påsk! 🐣

Vi på Sambruk vill önska alla en riktigt glad påsk! Vi har idag 145 kommuner,…
keyboard_arrow_up