61% av Sveriges innevånare bor i en kommun som samverkar i Sambruk

IoT konferens i Malmö

Konferens med fokus på Internet of Things – framtidens viktigaste verktyg för smarta, uppkopplade organisationer   Föreningen Sambruk genomför nu en förstudie för att utreda…

61% av Sveriges innevånare bor i en kommun som samverkar i Sambruk

IoT konferens i Malmö

Konferens med fokus på Internet of Things – framtidens viktigaste verktyg för smarta, uppkopplade organisationer   Föreningen Sambruk genomför nu en förstudie för att utreda förutsättningar och möjligheter att etablera en nationell förvaltningsfunktion för en övergripande, gemensam plattform för IoT-produkter.…

IoT konferens i Malmö

Konferens med fokus på Internet of Things – framtidens viktigaste verktyg för smarta, uppkopplade organisationer   Föreningen Sambruk genomför nu en förstudie för att utreda förutsättningar och möjligheter att etablera en nationell förvaltningsfunktion för en övergripande, gemensam plattform för IoT-produkter. Bland de många satsningar på digitalisering av den offentliga sektorn i Sverige finns ett område som hittills inte utvecklats på lika bred front som administrativa tjänster och s k e-tjänster för medborgare. Detta område benämns…

Tjänstekollen är nu lanserad!

I ett samarbete mellan över tjugo kommuner, alla Sambruksmedlemmar såklart, har vi tagit fram en tjänst för GDPR bedömningar av digitala lär-resurser. Tjänstekollen är nu officiellt sjösatt och tillgänglig att ansluta sig till för alla Sambruk medlemmar. Boka en visning, ta del av information eller anmäl er via denna länk.

Läromedel på kran: Slutrapport fördjupningsstudie

Sambruk och VLM institutet genomförde 2022 en förstudie kring digitala lär resurser. Under 2023 har vi genomfört en fördjupningsstudie kring ett mycket intressant forskningsprojekt i Norge och Oslo kring digitala lär resurser och “learning analytics”.  Nu finns slutrapporten från denna studie publicerad här: Projektet digitala lärresurser på kran

Sambruk startar AI Nätverk!

Välkommen att anmäla dig till Sambruks AI nätverk som startar den 12 december 2023. Nätverket syftar till att främja samarbete och lärande kring AI hos föreningens medlemmar. Det erbjuder stöd för att utveckla ett praktiskt AI-mindset, integrera AI i verksamheten, och främja nytänkande med AI. Alla Sambruks medlemmar kan delta, oavsett AI-erfarenhet eller ansvarsområde. Nätverket erbjuder möten för diskussion av AI-teman och kommer anpassas efter medlemmarnas behov. Mer information hittar du på vår sida för…

MultifrågaXL nomineras till

Södertälje kommun har nominerats till priset eDiamond award 2023 för sitt initiativ till utvecklingen av Sambrukstjänsten MultifrågaXL. Under 2020 tog Södertälje kommun initiativ till vidareutveckling av tjänsten Multifråga, ett projekt sattes upp med målsättning att skapa en ny modul av Multifråga som fick namnet MultifrågaXL. MultifrågaXL kan ses som ett informationsnav där medarbetare inom offentlig sektor kan söka information från andra myndigheter och sammanställa resultaten på ett överskådligt vis. Alla i organisationen kan nyttja tjänsten…

Sambruk seglar i medvind

Svenska kommuners och regioners ekonomi är på många håll hårt ansträngda. Många inser värdet av att samverka med andra för att nå längre på digitaliseringsresan. Sambruk får hela tiden fler medlemmar och de befintliga medlemmarna tecknar upp sig för nya tjänster. Sambruks befintliga tjänster utvecklas kontinuerligt där alla användarkommuner styr utvecklingen genom deltagande i tjänsternas förvaltningsråd. Sambruks kommuner har full kontroll över hur tjänsterna utvecklas. Under hösten och våren kommer Sambruk lansera flera nya tjänster…

Sambruk bjuder in till seminarium om stärkt bibliotekssamverkan och digitalisering

Den 4 oktober kommer Sambruk hålla ett digitalt seminarium och förvaltningsråd för Bibblix. Vi kommer ha två mycket intressanta seminariepass. Först ut är Kungliga biblioteket som kommer berätta mer om deras regeringsuppdrag om stärkt samverkan inom det allmänna biblioteksväsendet. Efter dem kommer Daniel Forsman, stadsbibliotekarie, Stockholms stadsbibliotek, berätta om hur biblioteken kan hantera digitaliseringens möjligheter och betydelsen av att förstå användarnas drivkrafter, behov och beteenden för att kunna designa bibliotekstjänster som möter eller överträffar deras…

Sambruk startar ett medlemsnätverk för dataskyddsfrågor!

Sambruk har lanserat ett nätverk för medlemmarnas DSO:er. Nätverket kommer fokusera på att arbeta med erfarenhetsutbyte men även att fungera som ett nav för att dela material mellan medlemmarna, exempelvis avtal, rapporter, utredningar, checklistor, med mera. Nätverket riktar sig exklusivt till medlemmar i föreningen Sambruk och kommer redan från start släppa ett omfattande material som delas mellan medlemmarna. Anmälan Läs mer om nätverket här: Sambruks nätverk för dataskydd

Sambruks årsmöte 2023

Sambruks medlemmar bjuds härmed in till föreningens digitala årsmöte med seminarium och stämma 2023. Årsmötet kommer att äga rum 24 maj 2023 och hålls digitalt. I år tillsammans med ett spännande seminarium kring digitaliseringen inom kulturområdet, med både AI och hur det digitala stöttar kulturverksamheten! Seminariet är öppet för alla medarbetare hos er. Vi inleder med seminariet 9:00 och stämman startar ca 11:05 samt slutar ca 11:30. På agendan för seminariet finns: AI och digitalisering inom…

Fördelar

Som medlem för ni låga kostnader, effektiv utveckling, nytta för medborgare.

Nätverk

I Sambruk får ni per automatik ett stort och kreativt nätverk.

Kom i gång!

Så här gör ni för att ta del av tjänst eller pågående utvecklingsprojekt.

Samverkan som er kommun kan bli en del av!

IoT konferens i Malmö

Konferens med fokus på Internet of Things – framtidens viktigaste verktyg för smarta, uppkopplade organisationer…

Tjänstekollen är nu lanserad!

I ett samarbete mellan över tjugo kommuner, alla Sambruksmedlemmar såklart, har vi tagit fram en…

Sambruk startar AI Nätverk!

Välkommen att anmäla dig till Sambruks AI nätverk som startar den 12 december 2023. Nätverket…

MultifrågaXL nomineras till

Södertälje kommun har nominerats till priset eDiamond award 2023 för sitt initiativ till utvecklingen av…

Sambruk seglar i medvind

Svenska kommuners och regioners ekonomi är på många håll hårt ansträngda. Många inser värdet av…
keyboard_arrow_up