Projekt

Vi arbetar i projektform. Det är ett sätt att ge våra medlemmar goda möjligheter att utbyta erfarenheter, lära av varandra och dessutom dela på kostnaderna för digitalisering. Tillsammans kompetensutvecklar vi inom Sambruk varandra.

Våra tjänster förenar å ena sidan det verksamhetsnära, lokalt förankrade användarperspektivet med å andra sidan en helhetssyn som bygger på en gemensam målbild och en utvecklad samverkan mellan flera aktörer. I våra projekt möter du såväl lokala och nationella som offentliga och privata verksamheter.

Till vårt stöd har vi en modell som innehåller följande projektfaser:

  • Förstudie – vi analyserar förutsättningarna och specificerar uppdraget.
  • Planering – vi producerar planer för hur projektet ska genomföras.
  • Genomförande – vi arbetar i projektet och implementerar resultatet.
  • Avslut – vi utvärderar och avvecklar projektet.
keyboard_arrow_up