Medlemmar

En tredjedel av Sveriges kommuner

I Föreningen Sambruk hittar vi såväl kommuner, regioner och organisationer som medlemmar.
Drygt en tredjedel av Sveriges kommuner är för närvarande medlemmar Sambruk.
Föreningen Sambruk, av kommuner, för kommuner.

Som medlem kan du bidra

Som medlem är du varmt välkommen att vara aktiv och bidra till digitaliseringsutveckling av Sverige, bidra till utvecklingen av Föreningen Sambruk och bidra till digitalisering i din egen kommun.

Vi utvecklar tillsammans

Alla Sveriges kommuner, regioner och myndigheter som verkar för att främja föreningens ändamål kan bli medlemmar i Sambruk. Föreningens finansiering kommer från såväl medlemsavgifter som avgifter för våra tjänster.

Fördelar!

Läs mer om fördelarna att vara medlem som att hushålla med skattemedel, slipp upphandla, kompetensutveckla.

Våra medlemmar!

Vi är stolta att presentera våra medlemmar!

Inspiration från några medlemskommuner

Vill du berätta om något intressant som gjorts i din kommun så publicerar vi gärna. Här berättar vi om hur våra medlemmar nyttjar våra tjänster, eller vill dela med sig av sin egen satsning på digitalisering.

Samverkan runt IoT

Har ni en plattform där ni samlar all IoT data ni äger? Har ni en…