Digidel logotyp

Digidelnätverket

Genom samverkan och delad kunskap arbetar Digidelnätverket för att öka den digitala delaktigheten och tillgängligheten till digitala tjänster i Sverige. Digidelnätverket är ett icke-hierarkiskt, obundet och demokratiskt nätverk.

Digidelnätverket tilldelas medel från regeringen för 2019

– Digitaliseringen av tjänster och samhällsservice ökar. Det är i grunden bra, men vi måste se till att alla ges möjlighet att vara en del av utvecklingen. Därför skjuter vi nu till medel till Digidel-nätverket, som har en viktig funktion i det arbetet, säger digitaliseringsminister Anders Ygeman.

Vi ingår i Digidel-nätverket

Vi är en del av nätverket Digidel. Digidel arbetar för ökad digital delaktighet i Sverige och består av lokala, regionala och nationella organisationer som bibliotek, studieförbund, folkhögskolor, myndigheter, föreningar och företag. Sambruk ingår i den ledningsgrupp som planerar och samordnar de aktiviteter som arrangeras varje år.

e-Medborgarveckan

Digidel har en aktiv roll i eMedborgarveckan som återkommer årligen. Veckan syftar till att:

  • öka den digitala delaktigheten
  • öka användningen av och kunskapen om e-tjänster, med särskilt fokus på de offentliga
  • skapa ett tillfälle för dialog mellan e-tjänstutvecklare och dem som möter användarna.

All Digital Week

Digidel har också en aktiv roll i internationella All Digital Week som arrangeras samma vecka i alla Europeiska länder och har olika teman varje år för 2019 är dessa.

  • Främja mediekunnighet genom att utveckla kritiskt tänkande och digital läs- och skrivkunnighet.
  • Skapa trygghet och tillit till teknik genom att utveckla kunskap om säkerhet online.
  • Förbättra anställningsbarhet genom att utveckla rätt kompetens för nya digitala jobb.

Digidelcenters

På ett DigidelCenter som är lättillgängliga och bemannade platser ska alla besökare kunna få hjälp med digitala frågor, pröva teknik och ta del av aktiviteter för att öka sin digitala kompetens för att aktivt kunna välja digitala alternativ och tjänster.

Internetstiftelsen är initiativtagare till det DigidelCenter som redan i dag finns på Motala bibliotek och det är det här konceptet som nu sprids till fler kommuner med hjälp av medel från regeringen.

Ett gemensamt koncept

Ett DigidelCenter utformas efter lokala förutsättningar men en ambition är att besökare ska känna igen konceptet DigidelCenter oavsett kommun. Vi har till exempel det gemensamma “Digidel-märket”. Digidelnätverkets nationella koordinator bistår Digidelcenter med ett enhetligt koncept.

Ett nätverk

Under 2018 startar flera nya DigidelCenter. Dessa kommer att erbjudas ett antal nätverksträffar i Digidelnätverkets regi. Vidare finns Digidelnätverkets nationella koordinator och Digidelnätverkets övriga rådgivare att tillgå för stöd under 2019.

PRESSMEDDELANDE FRÅN DIGIDELNÄTVERKET

Digidelnätverket tilldelas medel från regeringen
Pressmeddelande miljonsatsning digital delaktighet

DIGIDELNÄTVERKETS ÅRSRAPPORT

Årsrapporten för 2019 är intressant läsning
Slutrapport Digidel 2019
Bilaga 1 Rapport Emedborgarveckan 2019
Bilaga 2 Kunskapsnod 2019

KONTAKT

Nationell koordinator för Digidelnätverket
Terese Raymond
E-post: hej(at)digidel.se
Tfn 076-000 13 15

Verkställande tjänsteperson
Ulf Timerdahl
E-post: ulf.timerdahl(at)sambruk.se
Tfn: 070-616 10 00

DIGIDELSCENTERS SAMBRUKSKOMMUNER

Internetstiftelsen beviljade medel till kommuner för att starta ytterligare Digidelcenters. Bland de Digidelcenters som fick finansiering finns
Båstad
Hylte
Kramfors
Luleå
Norrköping
Rättvik
Säter
Sävsjö
Torsby

Funnits sedan tidigare
Helsingborg
Motala
Sundsvall

MER INFORMATION

Digidelnätverkets hemsida
Läs mer på
Digidels webbplats