MedborgarPC är en lösning för att att administrera publika datorer som står på t.ex. ett bibliotek. Dessa datorer har helt andra krav än vad organisationens alla personaldatorer har, därför kan det vara utmanande att administrera dessa PC som en del av den ordinarie IT-arkitekturen. På en publik PC som används av många olika personer ställs andra krav på säkerhet och funktionalitet. MedborgarPC är ett helhetskoncept för detta.

En PC, med låga krav på prestanda, görs på högst 10 minuter om till en MedborgarPC, en Ubuntu baserad klient skapas som helt styrs via det webbaserade administrationsgränssnittet man får tillgång till. Lösningen innehåller även funktioner för medborgare att kunna boka en PC i förväg samt möjligheten för kontrollerad inloggning m.h.a. mobiltelefonnummer och SMS.

Som medborgare ska man känna sig säker när man använder en publik PC som en kommun eller region tillhandahåller, det får inte finnas någon risk att mina användardata sparas till nästa person som använder datorn, det får inte heller finnas någon möjlighet att key-loggers installeras. Utöver dessa speciella krav kan det upplevas som alltför kostnadsdrivande att hantera en publik PC på samma sätt som en personal PC.

Alla dessa aspekter hanteras av konceptet OS2 BorgarPC som Sambruk kan erbjuda även för svenska användare under arbetsnamnet Sambruk MedborgarPC. Man behöver ingen Windows licens och den hårdvara man använder kan vara mycket enkel då konceptet ställer låga krav, men fungerar fint ändå. Alla MedborgarPC hanteras från en central administrationsvy där man har full kontroll över de PC man erbjuder. Alltifrån när de ska starta och stängas av till vika program som ska finnas tillgängliga och var man ska kunna skriva ut. Det finns möjligheter att integrera lösningen med ett bokningssystem.

Utöver detta så finns även en variant av MedborgarPC som kan nyttjas för s.k. Kiosk PC och digitala skärmar.

Kontakt

Mats Löfberg
E-post: mats.lofberg(at)sambruk.se
Tfn 073-303 38 99

Thomas Wennersten
E-post: thomas.wennersten(at)sambruk.se
Tfn 073-248 47 14

MedborgarPC

  KONTAKT

  Samverkansledare
  Mats Löfberg
  E-post: mats.lofberg(at)sambruk.se
  Tfn 073-303 38 99

  Samverkansledare/CTO
  Thomas Wennersten
  E-post: thomas.wennersten(at)sambruk.se
  Tfn 073-248 47 14

  MER INFORMATION

  KOMMER SNART

  keyboard_arrow_up