Kom igång!

Vill ni avropa en tjänst?
Har ni ett behov ni behöver lösa?
Har ni frågor ni skulle vilja diskutera med andra kommuner?
Vill ni veta hur vi arbetar inom Sambruk?

Hitta svaret på vår webbplats

Vår förhoppning är att du ska hitta svar på vår webbplats. Om du har frågor du inte kan lösas här. Kontakta oss.

Vad gör vi på Sambruk?

  • Vi gör verkstad av era behov!
  • Vi driver nätverk för er kompetensutveckling, för era behov av upphandling!
  • Under 2019 samlar vi till regionala träffar!
  • Vi delar på kostnader i modern kommunal crowdsourcing för digitalisering!
  • Vi tar hand om och förvaltar produkter och tjänster som är utvecklade av medlemskommuner!
  • Vi har ett bra samarbete med Inera där vi kan hjälpa till med det som inte ryms inom Ineras verksamhet!
  • När ni behöver, hjälper vi till och samlar medlemmar kring en frågeställning eller förmedlar kontakt!
  • Som medlem kan du vara med och påverka vad vi gör!
  • Vi har ett etablerat strukturkapital, processer och rutiner för att ta ansvar för att driva, genomföra och förvalta!
Meny