Nätverk för beställning och leverans av digitala lärresurser

Beställning och leverans av digitala lärresurser (BoL)

Specifikationen BoL – Beställning och Leverans är en API specifikation som syftar till att radikalt underlätta och effektivisera hanteringen av digitala lärresurser och läromedel. Specifikationen har tagits fram av leverantörer och köpare (i form av Sambruks medlemmar ) i samverkan och förvaltas i dag som ett nätverk i föreningens regi av båda parter.

Detta API underlättar effektivt samspelet mellan skola, webbutiker och producenter, vilket möjliggör smidigt datautbyte och förenklar processen för licensadministration.

Genom tre huvudfunktioner – Beställning, Tilldelning och Statistik – erbjuder detta API en handskakad lösning för att hantera beställningar, tilldela licenser till slutanvändare och följa upp licensanvändningen.

Det är utformat för att stödja och standardisera hela den digitala distributionskedjan, vilket bidrar till en mer effektiv och användarvänlig upplevelse för alla inblandade parter.

Genom BoL erhålls en minskad administration för såväl skola som läromedelsproducent då mycket av det arbete som sker genom att använda sig av flera olika portaler eller lösningar i stället kan göra från ett och samma ställe. Beställare får dessutom tillgång till sitt material omgående även om de beställer genom en återförsäljare. Det kommer att spara mycket tid och därmed pengar för skolan och deras redan begränsade läromedelsbudget.
Det möjliggör även uppföljning av köp på ett enkelt sätt, vilket gör att man minimera överköp och verkligen nyttja alla licenser man köpt in.

Det blir speciellt effektivt när det kombineras med lösningar som har stöd för standarden SIS SS12000, som bland annat möjliggör säker provisionering av konton.

För mer information, besök Sambruks Github sida

Se även: BoL Nominerat till årets API

  KONTAKT

  Samverkansledare/VD
  Ulf Timerdahl
  E-post: ulf.timerdahl(at)sambruk.se
  Tfn 070 616 10 00

  MER INFORMATION

  Svenska Institutet för Standarder, SIS
  Avdelning/Kommitté, SIS TK450/AG06 Digitala lärresurser

  Arbetet med standardisering skola

  keyboard_arrow_up