Styrelsen

I Sambruks styrelse sitter förvaltningschefer och förtroendevalda från våra medlemskommuner. Varje ledamot är kontaktperson samt informationsansvarig för medlemmarna i den region hen representerar. Det ger samtliga medlemmar möjlighet att hela tiden följa och delta i styrelsens arbete.