Styrelsen

I Sambruks styrelse sitter förvaltningschefer och förtroendevalda från våra medlemskommuner. Varje ledamot är kontaktperson samt informationsansvarig för medlemmarna i den region hen representerar. Det ger samtliga medlemmar möjlighet att hela tiden följa och delta i styrelsens arbete.

STYRELSELEDAMÖTER, ORDINARIE
STYRELSELEDAMÖTER, ERSÄTTARE
STYRELSELEDAMÖTER, ORDINARIE

Ordinarie ledamöter

Monika Bubholz, Karlstad, 2019-2020
Ordförande
monika.bubholz(at)karlstad.se
Politiker

Annika Samuelsson, Mölndal, 2018-2020
annika.samuelsson(at)molndal.se
Tjänsteman

Emil Joelsson, Karlstad, 2018-2020
emil.joelsson(at)karlstad.se,
Tjänsteman

Göran Westerlund, Alingsås, 2018-2020
goran.westerlund(at)alingsas.se
Tjänsteman

Peter Krantz, SKL, 2018-2020
peter.krantz(at)skl.se
Tjänsteman

Peter Åberg, Storuman, 2018-2020
peter.aberg(at)storuman.se
Politiker

Peter Dacke, Stockholm, 2019-2021
peter.dacke(at)stockholm.se
Tjänsteman

Marie Nilsson, Gävle, 2019-2021
marie.1.nilsson(at)gavle.se
Tjänsteman

Torbjörn Larsson, Falkenberg, 2019-2021
thorbjorn.larsson(at)falkenberg.se
Tjänsteman

STYRELSELEDAMÖTER, ERSÄTTARE

Christina Larsson, Ale kommun, 2019-2021
christina.larsson(at)ale.se
Tjänsteman

Ante Baric, Göteborg, 2019-2021
ante.baric(at)goteborg.se
Tjänsteman

Frida Plym Forshell, Nacka, 2019-2021
frida.plym-forshell(at)nacka.se
Tjänsteman

Anthony McCarrick, Södertälje, 2019-2021
anthony.mccarrick(at)sodertalje.se
Tjänsteman

Jörgen Sandström, Västerås, 2019-2021
jorgen.sandstrom(at)vasteras.se
Tjänsteman

Styrelseprotokoll

Valberedning inför årsstämman 2019

Tidigare Lunds kommun
Evalotta Elnertz, 076-620 20 83

Tidigare Karlstads kommun
Peter Olsson, 070-656 27 50

Tidigare verkställande tjänsteman, Föreningen Sambruk
Claes-Olof Olsson, 070-314 11 92, sammankallande,

Meny