Fördelar för medlemmar!

Fyra starka skäl att bli medlem

Det finns många fördelar för din organisation att vara medlem i Sambruk.

Sänkta kostnader

Ni kan sänka era kostnader för digitalisering genom att använda våra tjänster som är gemensamt utvecklade och anpassade till din verksamhet. Tjänsterna används till självkostnad. Ni kan sänka era kostnader för utveckling genom att göra denna tillsammans med andra medlemmar.

Utvecklad service

Våra tjänster och nätverk hjälper er också att utveckla er service mot medborgare och företag. Dessutom får ni ta del av de projekt som våra medlemmar redan har utvecklat och ni kan bidra till att utveckla nya. Kanske har ni redan en idé som skulle gå att utveckla inom ramen för Sambruk?

Ni slipper upphandla

Som medlemmar i Sambruk behöver ni inte heller gå igenom krångliga upphandlingsförfaranden för att ta del av våra tjänster. Allt ni behöver göra är att avropa de tjänster där vi redan har tecknat avtal.

Kompetensutveckling genom nätverk

Eftersom allt vårt arbete sker i samverkan med våra medlemmar får ni också ta del av varandras kunskap och erfarenheter. Det är en viktig kompetensutveckling.

Låter det bra? Välkommen som medlem! Alla Sveriges kommuner, regioner och myndigheter som verkar för att främja föreningens ändamål kan bli medlemmar i Sambruk. Kontakta oss så berättar vi mer!

Meny