Nätverk

Våra medlemmar träffas i nätverk lokalt och nationellt. Nätverken hjälper våra medlemmar att tillsammans utforska och lära sig om nya områden inom digitalisering. kan vara en gemensam fråga som flera kommuner visar intresse för. Ni som deltar kan ha kommit olika långt och har just därför kunskaper och erfarenheter om ert arbete att dela med er av. Du får möjlighet att få dina frågor belysta och kunna dela erfarenheter med andra medlemmar för att din kommun ska kunna utvecklas.

Sambruks nätverk träffas antingen vid en vår- och eller höstkonferens och håller däremellan telefonmöten vid behov. Nätverk bildas också i förvaltningsråden för våra tjänster där medlemmar träffas virtuellt och på möten för att utbyta erfarenheter.

keyboard_arrow_up