Föreningen Sambruk

Föreningen Sambruk är en ideell icke vinstdrivande förening. Medlemmar i föreningen är kommuner, kommunalförbund och regioner. Runt hälften av Sveriges kommuner är medlemmar i föreningen.

Föreningens ändamål är att

  • verka för en samverkan kring och effektivisering av de digitala processerna,
  • att främja utvecklingen av en sambruksplattform och av olika E-tjänster eller av E-förvaltning samt
  • att i övrigt ta tillvara medlemmarnas gemensamma intressen vad gäller inre och yttre effektivisering

Arbetet inom Sambruk bedrevs 2002-2005 i form av ett nätverk som vid en konstituerande föreningsstämma 2005-06-07 ombildades till den ideella föreningen Sambruk.

Alla Sveriges kommuner, regioner och organ som verkar för att främja föreningens ändamål erbjuds att bli medlemmar i föreningen.

Vad gör vi på Sambruk?

  • Vi gör verkstad av medlemmarnas behov genom att kroka arm
  • Vi driver nätverk för er kompetensutveckling
  • Vi delar på kostnader i modern kommunal crowdsourcing för digitalisering
  • Vi tar hand om och förvaltar produkter och tjänster som är utvecklade av medlemmarana
  • När ni behöver, hjälper vi till och samlar medlemmar kring en frågeställning eller förmedlar kontakt
  • Som medlem kan du vara med och påverka vad vi gör
  • Vi har ett etablerat strukturkapital, processer och rutiner för att ta ansvar för att driva, genomföra och förvalta
keyboard_arrow_up