Föreningen Sambruk

Föreningens ändamål är att

 • verka för en samverkan kring och effektivisering av de digitala processerna,
 • att främja utvecklingen av en sambruksplattform och av olika E-tjänster eller av E-förvaltning samt
 • att i övrigt ta tillvara medlemmarnas gemensamma intressen vad gäller inre och yttre effektivisering

Vid konstituerande föreningsstämma 2005-06-07 beslutades att bilda den ideella föreningen Sambruk.

Arbetet inom Sambruk bedrevs 2002-2005 i form av ett nätverk.

Alla Sveriges kommuner, regioner och organ som verkar för att främja föreningens ändamål erbjuds att bli medlemmar i föreningen.

Vad gör vi på Sambruk?

 • Vi gör verkstad av era behov!
 • Vi driver nätverk för er kompetensutveckling, för era behov av upphandling!
 • Under 2019 samlar vi till regionala träffar!
 • Vi delar på kostnader i modern kommunal crowdsourcing för digitalisering!
 • Vi tar hand om och förvaltar produkter och tjänster som är utvecklade av medlemskommuner!
 • Vi har ett bra samarbete med Inera där vi kan hjälpa till med det som inte ryms inom Ineras verksamhet!
 • När ni behöver, hjälper vi till och samlar medlemmar kring en frågeställning eller förmedlar kontakt!
 • Som medlem kan du vara med och påverka vad vi gör!
 • Vi har ett etablerat strukturkapital, processer och rutiner för att ta ansvar för att driva, genomföra och förvalta!