Handsskakning

Ta del av våra resultat utan upphandling!

Använd våra tjänster utan att upphandla

Du som arbetar inom den offentliga sektorn vet redan att din verksamhet måste följa lagen om offentlig upphandling, LoU. Men visste du att ni som är medlemmar i Sambruk ändå kan nyttja de tjänster som Sambruk aktivt förvaltar, utan att behöva upphandla? Det är möjligt tack vare ett undantag i LoU, för Internupphandling, det tidigare så kallade teckal-undantaget.

Undantag för upphandling

Undantaget innebär att statliga myndigheter, regioner och kommuner samt aktiebolag och nämnder som är sammansatta och kontrolleras av kommun eller region i vissa fall inte behöver upphandla, även om de köper från en leverantör som inte står under den egna myndighetens kontroll. I praktiken innebär det alltså att de kan köpa varor och tjänster från en fristående leverantör utan att upphandla.

Se vidare under: Teckal undantag och LoU

Du behöver bara bestämma dig för att nyttja tjänsten

För dig som är medlem innebär det att du bara behöver besluta dig för att nyttja de tjänster vi aktivt och gemensamt förvaltar. Det blir enklare för er att komma i gång, det går fortare och ni kan använda er tid och energi på andra projekt än en i många fall utdragen upphandling. Dessutom får ni en tjänst som är utvecklad för er typ av verksamhet och som andra organisationer med samma behov redan har testat. Sambruks tjänster är skapade av kommuner för kommuner, tillsammans i samverkan! När ni tar del av våra tjänster får ni, tillsammans med övriga kommuner som använder tjänsten, kontroll över hur den utvecklas och förvaltas i tjänstens gemensamma Förvaltningsråd.

Låter det intressant? Prata med inköpsavdelningen i din organisation eller kontakta oss så berättar vi mer om hur undantaget fungerar.

Du kan också läsa mer på Upphandlingsmyndighetens hemsida:
Upphandlingsmyndigheten om Teckal-undantaget

keyboard_arrow_up