Handsskakning

Avrop utan upphandling!

Använd våra tjänster utan att upphandla

Du som arbetar inom den offentliga sektorn vet redan att din verksamhet måste följa lagen om offentlig upphandling, LoU. Men visste du att ni som är medlemmar i Sambruk ändå kan nyttja våra tjänster utan att behöva upphandla? Det är möjligt tack vare ett undantag i LoU, det så kallade teckal-undantaget.

Undantag för upphandling

Undantaget innebär att statliga myndigheter, regioner och kommuner samt aktiebolag och nämnder som är sammansatta och kontrolleras av kommun eller region i vissa fall inte behöver upphandla, även om de köper från en leverantör som inte står under den egna myndighetens kontroll. I praktiken innebär det alltså att de kan köpa varor och tjänster från en fristående leverantör utan att upphandla.

Du behöver bara avropa

Det finns regler för när undantaget får användas och vilka kriterier som måste uppfyllas. Men för dig som är medlem innebär det att du bara behöver avropa våra tjänster. Det blir enklare för er att komma i gång, det går fortare och ni kan använda er tid och energi på andra projekt än en i många fall utdragen upphandling. Dessutom får ni en tjänst som är utvecklad för er typ av verksamhet och som andra organisationer med samma behov redan har testat.

Låter det intressant? Prata med inköpsavdelningen i din organisation eller kontakta oss så berättar vi mer om hur undantaget fungerar.

Du kan också läsa mer på Upphandlingsmyndighetens hemsida:
Upphandlingsmyndigheten om Teckal-undantaget

Meny
Copy link
Powered by Social Snap