Nätverk: Samarbetsverktyg

Molntjänster är en viktig del i kommunal verksamhet, men hur kan vi vara trygga i att nyttja dem? Finns det alternativ och är de säkra och tillförlitliga? För att inte säga användbara?

Sambruks nätverk kring samarbetsverktyg samlar ett antal kommuner och myndigheter i frågan kring alternativa samarbetsverktyg utan tredje landsöverföring.
Fokus är konkreta tips och erfarenheter av att anskaffa och använda lagliga och lämpliga samarbetsverktyg. Men även de rättsliga frågeställningarna tas upp. Syftet är att sprida kunskap, insikter och erfarenheter.

Några av de områden som nätverket utforskar:

• Samverkan med myndighetssidan kring erfarenheter och möjligheter
• Hur vet vi om en tjänst är laglig
• Avtalsfrågor
• Teknikfrågor, federering
• Verksamhetsfrågor
• Kostnadsfrågor
• Kommersiella villkor
• Tillgänglighet
• Gränssnittsfrågor, användarfunktionalitet, tillgänglighet
• Säkerhetsfrågor

Samverkan innefattar alla delar av den kommunala verksamheten och alla kompetenser är välkomna – skolverksamhet/administration, IT, informationssäkerhet, juridik, verksamhetsutveckling, kultur, etc.

I samverkan deltar även eSam. Myndighetssamverkan i eSam har i dSam projektet lagt ned ett omfattande arbete på granska lösningar och föra dialog med marknaden. Något som vi tror att kommuner har goda möjligheter att dra nytta av. Stockholms stad har arbetat med molnfrågan och tagit ett inriktningsbeslut att inte införa Microsoft 365.

Kontakta Göran Westerlund eller Ulf Timerdahl med kontaktuppgifterna till höger.

  KONTAKT

  Verkställande tjänsteperson
  Ulf Timerdahl
  E-post: ulf.timerdahl(at)sambruk.se
  Tfn 070-616 10 00

  Digitaliseringsansvarig/CDO Alingsås
  Göran Westerlund
  goran.westerlund(at)alingsas.se

  keyboard_arrow_up