Publikationer med anknytning till FoU-projekten inom Sambruk

 • Goldkuhl G, Röstlinger A (2010) Development of public e-services – a method outline, accepted to the 7th Scandinavian Workshop on E-Government (SWEG-2010), Örebro University https://www.vits.org/?pageId=10&pubid=722  
 • Goldkuhl G, Sjöström J, Öhrwall Rönnbäck A, Hallqvist G, Olsson C-O (2008) E-tjänster för Sambruk— Möjligheter och hinder. Slutrapport från FoU-projekt 2005-2008, tillgänglig på: Slutrapport (pdf, 816.7 kB)
 • Goldkuhl G, Olsson C-O, Sjöström J (2008) Sambruks e-handbok för e-tjänsteutveckling, V 1.0, Sambruk, tillgänglig på:  E-Handbok (pdf, 566.8 kB)
 • Sjöström J, Hallqvist G (2008) Ekonomiskt bistånd: Lägesrapport (sept 2008) och förslag på fortsatt arbete, intern rapport inom Sambruk: Lägesrapport Ekonomiskt Bistånd sep 08
 • Goldkuhl G (2008) The evolution of a generic regulation model for e-government development, in Proceedings of the 5th Scandinavian Workshop on E-Government (SWEG-2008), Copenhagen Business School, tillgänglig på: www.vits.org/?pageId=10&pubId=637
 • Goldkuhl G (2008) E-förvaltning inom assistansersättning — regelverk som hinder eller möjliggörare?, projektpromemoria, Sambruk/Linköpings universitet, tillgänglig på: www.vits.org/?pageId=10&pubId=656
 • Goldkuhl G (2008) Artefact science vs. practice science: seeking information systems identity, in Proceedings of the 5th Intl Conference on Action in Language, Organisations and Information Systems (ALOIS-2008), Venice, tillgänglig på: www.vits.org/?pageId=10&pubId=639
 • Goldkuhl G (2008) Practical inquiry as action research and beyond, in Proc of the 16th European Conference on Information Systems, Galway, tillgänglig på: www.vits.org/?pageId=10&pubId=649
 • Goldkuhl G, Öhrwall Rönnbäck A (2008) Arkitekturmodeller och affärsmodeller vid kommunal e-förvaltning: Verksamhetssystem, inlåsning och möjliga utvecklingslinjer, i Nilsson F, Hedman J, Westelius A (red, 2008) Temperaturen på affärssystem i Sverige, Studentlitteratur, Lund (kommande)
 • Olsson C-O, Goldkuhl G (2008) Joint City Council Venture to Create a New e-Services Platform, accepted to E-Challenges, Stockholm, 22- 24 oktober 2008
 • Rosén T, Öhrwall Rönnbäck A (2008) Affärsmodeller för Sambruk, intern arbetsrapport, Sambruk
 • Sjöström J, Goldkuhl G (2008) Socio-instrumental pragmatism in action: Accountability and transparency in socio-technical systems, accepted to “Handbook of Research on Socio-Technical Design and Social Networking Systems”, IGI
 • Öhrwall Rönnbäck A, Goldkuhl G, Dacke P (2008), Needs for Semi-Open Software for Local Governments, accepted to E-Challenges, Stockholm, 22- 24 oktober 2008 .
 • Goldkuhl G, Röstlinger A (2007) Clarifying Government — Citizen Interaction: From Business Action to Generic Exchange, in Proceedings of the 4th Scandinavian Workshop on eGovernment, Örebro; tillgänglig på: www.vits.org/?pageId=10&pubId=625
 • Goldkuhl G, Rosén T, Öhrwall Rönnbäck A (2007) Hur sambruka kommunala e-tjänster? – Arbetsformer och affärsmodeller för semi-öppen programvara, presenterat på konferensen Öppen programvara i offentlig sektor, Stockholm; tillgänglig på: www.vits.org/?pageId=10&pubId=624
 • Goldkuhl G (2007) Assistansersättning — elektronisk samverkan mellan kommuner och Försäkringskassan, projektpromemoria, Sambruk/Linköpings universitet, tillgänglig på: www.vits.org/?pageId=10&pubId=655
 • Goldkuhl G (2007) What does it mean to serve the citizen in e-services? – Towards a practical theory founded in socio-instrumental pragmatism, International Journal of Public Information Systems, Vol 2007 (3), pp 135-159; tillgänglig på: www.vits.org/?pageId=10&pubId=598
 • Ågerfalk P, Sjöström J (2007) Sowing the Seeds of Self: A Socio-Pragmatic Penetration of the Web Artifact, in Proc of the 2nd International Conference on the Pragmatic Web, Tilburg
 • Goldkuhl G (2006) Analys av kravspecifikation e-tjänst för barnomsorg, intern arbetsrapport, Forskningsgruppen VITS, Linköpings universitet, tillgänglig på: www.vits.org/?pageId=10&pubId=654
 • Goldkuhl G (2006) What does it mean to serve the citizen? – Towards a practical theory on public e-services founded in socio-instrumental pragmatism, in Proceedings of the International Workshop on E-services in Public Administration, Borås
 • Goldkuhl G, Persson A (2006) From e-ladder to e-diamond — re-conceptualising models for public e-services, in Proceedings of the 14th European Conference on Information Systems (ECIS206), Göteborg; tillgänglig på: www.vits.org/?pageId=10&pubId=588
 • Goldkuhl G, Persson A (2006) Characteristics of Public E-services: Investigating the E-diamond Model, in Proceedings of the First International Pragmatic Web Conference, Stuttgart; tillgänglig på: www.vits.org/?pageId=10&pubId=596
keyboard_arrow_up