Grafisk illustration - celler

Intresserad att föreslå styrelseledamot?

Till kommande årsmöte i Föreningen Sambruk ska vi i valberedningen föreslå ledamöter och ersättare i Föreningens styrelse för verksamhetsåret 2024-2025. De personer vi föreslår, utgår från medlemmarnas egna förslag. Årsmötet kommer att hållas i maj 2024.

Vi vill därför uppmana dig att utnyttja din möjlighet som medlemskommun att lämna förslag på ledamot och/eller ersättare. Medlemmarnas nomineringar är helt avgörande för att valberedningen till årsmötet ska kunna lämna ett förslag som är väl förankrat hos medlemskommunerna. Om möjligt, är det önskvärt och välkommet att varje medlemskommun nominerar två personer. Både förtroendevalda och anställda i kommunen kan nomineras till såväl ledamot som ersättare.

I vårt förslag till årsmötet kommer vi att försöka få en så bra fördelning som möjligt mellan män och kvinnor, mellan personer med olika bakgrund och kompetenser, mellan förtroendevalda och anställda, mellan stora och små kommuner samt mellan olika delar av landet.

Vi i valberedningen har inga synpunkter på hur kommunens nomineringar beslutas. Det är dock viktigt att du som kommunens kontaktperson ser till att kommunens regler för hur denna typ av nomineringar ska ske, också följs. Det är naturligtvis också viktigt att de personer som nomineras är vidtalade och har förklarat sig villiga att åta sig uppdraget som styrelseledamot eller ersättare. I kommunens förslag ska det anges om de nominerade personerna står till förfogande för uppdrag som såväl ledamot som ersättare, eller om nomineringen endast avser ett av dessa uppdrag.

Information om den nuvarande styrelsen och om valet av ledamöter på årsmötet 2022 hittar du på sidorna för Sambruks styrelse  samt på Sambruks protokoll. Om du, eller den/de du nominerar, önskar diskutera styrelsens arbete, går det utmärkt att kontakta någon av oss i valberedningen eller i den nuvarande styrelsen.

I Sambruk samverkar våra medlemmar kring digitalisering, vi samarbetar kring kompetens, och kostnadseffektiv gemensam utveckling och förvaltning av digitala tjänster. Styrelsearbete ger möjlighet till både förankring och påverkan.

Lämna din kommuns förslag till valberedningen för årsstämman 2024 genom att skicka ett mail till valberedningen(at)sambruk.se

I Sambruks valberedning finns:

Frida Plym Forshell, Huddinge kommun
Åsa Melvanius, Lunds kommun

keyboard_arrow_up