Tillgänglighetsredogörelse sambruk.se

Föreningen Sambruk står bakom den här webbplatsen. Vi strävar efter att följa WCAG 2.1 nivå AA, enligt webbriktlinjer.se

Det här dokumentet beskriver hur föreningen Sambruk uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Vi har testat webbplatsen med hjälp av:

  • DIGG´s manuella test: 86%
  • WAVE web accessibility evaluation tool: 0 fel.
  • Web.dev GOOGLE Lighthouse: Accessibility 98.

Innehåll som inte uppfyller tillgänglighets WCAG 2.1 nivå AA

  • Pdf-dokument är inte tillgänglighetsanpassade.
  • Vi presenterar ibland föredrag via film på hemsidan. De är inte syntolkade eller textade.
  • Vi är medvetna om kravet på tydlig svenska och strävar efter att vara så tydliga och lättlästa som möjligt. Hemsidan uppnår inte statusen lättläst.
  • Hemsidan strävar efter att, så mycket som möjligt, uppfylla de tekniska krav som ställs på tillgänglighetsfunktionalitet. Vi är täcker dock inte kraven till 100%. Vi tar tacksamt emot påpekanden om vi kan förbättra oss på någon viktig punkt.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen

Om du behöver innehåll från sambruk.se som inte är tillgängligt för er kan du kontakta oss.
Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns och kan åtgärda det.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

keyboard_arrow_up