Upphandlingar

Aktuella upphandlingar

Föreningen Sambruk är en sammanslutning av upphandlande organisationer och därmed enligt 1 kap. 22 § lagen (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) skyldig att följa LOU:s bestämmelser om offentlig upphandling.

Föreningen upphandlar för de gemensamma samverkansprojekt som drivs inom föreningen och till föreningens egen verksamhet, men inte till medlemmarnas verksamheter.

Annonspliktiga upphandlingar annonseras i annonsdatabas som är registrerad enligt lagen (2019:668) om upphandlingsstatistik samt här på Sambruks hemsida.

För närvarande har vi inga pågående upphandlingar i föreningen.

 

keyboard_arrow_up