Fakturor till Sambruk

Från och med den 1 april 2019 är det lag på att alla inköp i offentlig sektor ska faktureras med elektronisk faktura, e-faktura. Du som är avtalad leverantör till Föreningen Sambruk skall fakturera elektroniskt och inte genom faktura i pappersformat.

Föreningen Sambruk har som krav vid upphandlingar att leverantören ska kunna skicka fakturor i formatet PEPPOL.

Föreningens elektroniska faktura adress i PEPPOL nätverket, PEPPOL-id, är 0007:8024282785.

På samtliga fakturor skall en referenskod anges som respektive behörig beställare på föreningen anger.

Undantag från att skicka e-faktura till Föreningen Sambruk är om detta skulle innebära risk för röjande av uppgifter som omfattas av sekretess eller skada i övrigt för säkerhetskänslig verksamhet. Fakturor som omfattas av sekretess får endast skickas som pappersfakturor.

Efter separat godkännande godkänner föreningen även fakturor i pdf-dokument under förutsättning att dessa sänds till epostadressen:  faktura@sambruk.se

Samtliga fakturor skall märkas med det projektnummer som fakturan avser och beställare/kontaktperson på Föreningen Sambruk.

keyboard_arrow_up