Fakturor till Sambruk

Från och med den 1 april 2019 är det lag på att alla inköp i offentlig sektor ska faktureras med elektronisk faktura, e-faktura. Du som är avtalad leverantör till Föreningen Sambruk skall fakturera elektroniskt och inte genom faktura i pappersformat.

Föreningen Sambruk har därför som krav vid upphandlingar att leverantören ska kunna skicka fakturor i formatet PEPPOL.

Föreningen är ansluten till PEPPOL-nätverket. Den elektroniska adressen PEPPOL-id, i PEPPOL är 0007:8024282785

Undantag från att skicka e-faktura till Föreningen Sambruk är om detta skulle innebära risk för röjande av uppgifter som omfattas av sekretess eller skada i övrigt för säkerhetskänslig verksamhet. Fakturor som omfattas av sekretess får endast skickas som pappersfakturor.

Efter separat godkännande godkänner föreningen även fakturor i pdf-dokument under förutsättning att dessa sänds till epostadressen:  8024282785@autoinvoice.se

Samtliga fakturor skall märkas med det projekt nummer som fakturan avser och beställare/kontaktperson på Föreningen Sambruk.