Hand med sprakande tomtebloss kommer upp ur vattenyta.

Utveckla en idé!

Har din kommun ett specifikt behov?

Någon verksamhet i din kommun kanske har ett behov av digitalisering. Ni hittar ingen lösning på marknaden eller hos Sambruk och skulle vilja både dela erfarenheter med och dela på kostnaderna för utveckling med andra kommuner i Sambruk.

Tag kontakt med Sambruk för att diskutera och beskriva ditt behov, gör också en skriftlig beskrivning av er projektidé.

Sambruks styrelse tar alltid ställning till nya projektidéer, det blir en kvalitetssäkring av föreningens verksamhet.

Kriterier för nya projekt eller åtaganden

Styrelsen har också konkretiserat kriterier för val och prioritering av nya projektidéer. Dessa ska tillämpas som underlag för beslut om igångsättning:

  • Är projektidén innovativ?
  • Ingen existerande marknadsaktör som vill driva projektet?
  • Finns en väsentlig och/eller bred verksamhetsnytta – framförallt ur medborgarperspektivet?

Kontakta Sambruk för att diskutera idén

Verkställande tjänsteperson:
Ulf Timerdahl
E-post: ulf.timerdahl(at)sambruk.se
Tfn: 070 6161 000

Blir det något av idén?

När behovet är definierat och en projektidé beskriven skickar Sambruk ut en förfrågan till andra kommuner om det finns ett intresse av att delta i ett projekt och vad den beräknade kostnaden för att delta blir.

Beroende på vilka svar som kommer in så kan ett gemensamt projekt starta eller så blir beslutet att avvakta med att starta om inte tillräckligt många kommuner är intresserade.

Kontakta oss via formuläret nedan

    keyboard_arrow_up