AI Nätverk

Sambruks AI nätverk är ett initiativ för att främja lärande och samverkan kring AI hos Sambruks medlemmar. Nätverket syftar till att stödja medlemmar som vill utveckla ett praktiskt och ansvarsfullt AI-mindset, integrera AI i sina styrmodeller och processer, och hitta vägar fram för att skapa nytta och innovation med hjälp av AI. Nätverket erbjuder en arena för att möta andra medlem och medarbetare som vill dela sina erfarenheter, utmaningar och lösningar kring AI.

Nätverket är öppet för alla Sambruks medlemmar som är intresserade av att lära sig mer om AI, oavsett om de har förkunskaper eller inte, eller om de driver ett aktivt AI case eller inte. Nätverket är också öppet för olika roller, såsom innovation, information, säkerhet och juridik. Nätverket anpassas efter de behov och intressen som medlemmarna har, och vi kommer att sammanföra de grupper som vill fördjupa sig i olika aspekter av AI.

Nätverket träffas regelbundet både via digitala och hybridmöten där vi diskuterar olika teman kring AI, ta del av goda exempel från andra medlemmar, och utforska olika verktyg och metoder för att arbeta med AI.

  KONTAKT

  Utvecklingsstrateg Karlstads kommun
  Emil Joelsson
  E-post: emil.joelsson(at)karlstad.se

  Digitaliseringsansvarig/CDO Alingsås
  Göran Westerlund
  E-post: goran.westerlund(at)alingsas.se

  Avdelningschef, Luleå
  Susanne Sjölund
  susanne.sjolund(at)lulea.se

  Samverkansledare/VD
  Ulf Timerdahl
  E-post: ulf.timerdahl(at)sambruk.se
  Tfn 070-616 10 00

  keyboard_arrow_up