Projekt

Filters
Reset

KITOS – Kommunernas IT Överblicks System

Projektfas: Idé
Ett system som ger en överblick över kommunens alla IT-system, vilka integrationer som finns, vilka andra kommuner som har samma system, om det finns några personuppgiftsbehandlingar och i så fall vilka samt över vilka avtal som är kopplade till respektive system.
Genomförande: 2 %
Start: Avvaktar intresseanmälningar
Slut: 2023-12-31

Multifråga XL

Projektfas: Utveckling
Tjänsten Multifråga har sedan starten varit fokuserad på Socialtjänstens verksamhet inom en kommun. Nu finns Multifråga med tillägget XL, det finns fler frågor och mer information. För alla olika roller och uppdrag i en myndighet. Inte bara SSBTEK som tidigare. Ofta via direkta kopplingar till olika myndigheter. Det som återstår innan tjänsten XL lanseras bredare är att formalisera erbjudandet vad avser avtal och onboardingprocess.
Genomförande: 95 %
Start: 2022-03-30
Slut: 2023-10-30

Tjänstekollen

Projektfas: Utveckling
Ett verktyg för att bedöma de digitala lärresurser man vill använda. En databas med grundinformation om alla digitala lärresurser man vill bedöma och funktioner för att genomföra bedömningar och dela dem med kommunkollegor runt om i landet. En gemensam redaktörsfunktion som kvalitetssäkrar all information.
Genomförande: 80 %
Start: 2021-01-01
Slut: 2023-12-31

MedborgarPC

Projektfas: Utveckling

Erbjuder en svensk version av OS2 verktyget BorgarPC, som används för att installera och administrera publika PC som finns t.ex. på ett bibliotek.
Svensk översättning klar. Lanseras skarpt efter sommaren 2023. POC pågår.

Genomförande: 40 %
Start: 2023-05-01
Slut: 2023-12-31
Tre kvinnor diskuterar vid bärbar dator.

Kravmotor

Projektfas: Idé
En databas med en samling av icke funktionella krav som kan nyttjas vid upphandling. Kravsamling är tänkt att underhållas och utvecklas av en redaktörsgrupp. Krav kan vara övergripande för alla deltagande organisationer eller definieras som lokala krav. Guider kan sätta samman ett paket av krav för en specifik upphandling. Leverantörer kan svara direkt i verktyget.
Genomförande: 5%
Start: Avvaktar intresseanmälningar
Slut: 2023-12-31
keyboard_arrow_up