Inclubit360 – VR i klassrummet

Inclubit360 – VR i klassrummet

En 360 kamera står i klassrummet och streamar till en elev som tar del av det kameran ser live genom ett par VR glasögon
Projektstatus: Etablering av ny tjänst
Genomförande: 10 %
Start: 2024-02-01
Slut: 2024-04-30

Genom ett partnerskap mellan RISE, Kungsbacka och Eskilstuna kommun har mjukvaran Inclubit-360 utvecklats.  Konceptet består av en 360 kamera står i klassrummet och streamar till eleven som tar del av det kameran ser live genom ett par VR glasögon. Med hjälp av VR tekniken blir det som att eleven befinner sig i klassrummet i realtid och känner sig mer delaktig.

 

Varför du ska använda den här lösningen?

Kungsbacka kommun beskriver det hela såhär:

“Vi vill hitta lösningar för att inkludera elever som av olika anledningar sitter hemma. Kanske har en elev ett fysiskt hinder, sjukdom eller annan problematik som gör att hen inte kan ta sig till skolan.

Utanförskapet ökar ju längre tid eleven befinner sig utanför klassrumsmiljön och gör det svårare att på egen hand kunna ta sig till skolan. Vi behöver hitta ett sätt att inkludera dessa elever i undervisningen, för att öka hälsan hos eleverna, ett sätt som inte bara innebär livestreaming.”

 

Vad gör Sambruk

På uppdrag av medlemmarna Kungsbacka och Eskilstuna kommuner tar Sambruk fram ett prospekt på hur Sambruk kan ta över förvaltningen av Inclubit360 och förvalta det vidare samt även erbjuda konceptet som en tjänst till Sambruks alla medlemmar. Vi beräknar att kunna erbjuda tjänsten under april månad 2024.

Kontakt

CTO
Thomas Wennersten
E-post: thomas.wennersten(at)sambruk.se
Tfn 073-248 47 14
eller boka ett kort möte vid en tid som passar dig HÄR

En 360 kamera står i klassrummet och streamar till en elev som tar del av det kameran ser live genom ett par VR glasögon
Projektstatus: Etablering av ny tjänst
Genomförande: 10 %
Start: 2024-02-01
Slut: 2024-04-30

Genom ett partnerskap mellan RISE, Kungsbacka och Eskilstuna kommun har mjukvaran Inclubit-360 utvecklats.  Konceptet består av en 360 kamera står i klassrummet och streamar till eleven som tar del av det kameran ser live genom ett par VR glasögon. Med hjälp av VR tekniken blir det som att eleven befinner sig i klassrummet i realtid och känner sig mer delaktig.

 

Varför du ska använda den här lösningen?

Kungsbacka kommun beskriver det hela såhär:

“Vi vill hitta lösningar för att inkludera elever som av olika anledningar sitter hemma. Kanske har en elev ett fysiskt hinder, sjukdom eller annan problematik som gör att hen inte kan ta sig till skolan.

Utanförskapet ökar ju längre tid eleven befinner sig utanför klassrumsmiljön och gör det svårare att på egen hand kunna ta sig till skolan. Vi behöver hitta ett sätt att inkludera dessa elever i undervisningen, för att öka hälsan hos eleverna, ett sätt som inte bara innebär livestreaming.”

 

Vad gör Sambruk

På uppdrag av medlemmarna Kungsbacka och Eskilstuna kommuner tar Sambruk fram ett prospekt på hur Sambruk kan ta över förvaltningen av Inclubit360 och förvalta det vidare samt även erbjuda konceptet som en tjänst till Sambruks alla medlemmar. Vi beräknar att kunna erbjuda tjänsten under april månad 2024.

Kontakt

CTO
Thomas Wennersten
E-post: thomas.wennersten(at)sambruk.se
Tfn 073-248 47 14
eller boka ett kort möte vid en tid som passar dig HÄR

keyboard_arrow_up