Tre kvinnor diskuterar vid bärbar dator.

Kravmotor

Tre kvinnor diskuterar vid bärbar dator.

Kravmotor

En databas med en samling av icke funktionella krav som kan nyttjas vid upphandling. Kravsamling är tänkt att underhållas och utvecklas av en redaktörsgrupp. Krav kan vara övergripande för alla deltagande organisationer eller definieras som lokala krav. Guider kan sätta samman ett paket av krav för en specifik upphandling. Leverantörer kan svara direkt i verktyget.
Projektstatus: Idé
Genomförande: 5%
Start: Avvaktar intresseanmälningar
Slut: 2023-12-31

En gemensam digital tjänst med en databas med icke funktionella krav är en smart och kostnadseffektiv lösning för en kommun vid upphandling av nya IT-system. Genom att ansluta sig till en sådan tjänst kan kommunen spara tid och resurser, öka kvaliteten på kraven, förenkla upphandlingsprocessen och möjliggöra samarbete och kunskapsutbyte mellan olika kommuner och organisationer.

Den Danska föreningen OS2 har tagit fram verktyget OS2 Kravmotor som de även släppt som open source. Sambruk undersöker om det finns intresse bland medlemmarna för att sätta upp en Svensk motsvarighet som vi har gett arbetsnamnet Sambruk Kravmotor.  Vi tror att det är ett verktyg som många skulle ha stor nytta av, då det ofta är en tidsödande uppgift att välja ut och definiera de icke funktionella kraven i en upphandling av ett nytt digitalt stöd. Risken att glömma något är också stor vilket kan få stora konsekvenser för organisationen i många år framöver.
I verktyget kan man även skapa egna lokala krav. Det finns guider som man kan följa så skapas automatiskt ett paket av icke funktionella krav upp. Man kan välja att antingen ladda ned de krav man önskar till en egen fil eller så kan man bjuda in leverantörer att svara på kraven direkt i verktyget.

Tanken är att Sambruk ska samordna ett redaktörsråd med representanter från flera olika medlemmar som tillsammans kan utveckla kraven i kravmotorn och se till att de är uppdaterade och följer med den tekniska utvecklingen. Deltagandet i redaktörsrådet ger deltagarna ett samverkans forum som utvecklar den egna kompetensen och ger möjlighet att bygga nätverk i sitt arbetsliv.

Är du och din organisation intresserade av att delta så hör av er direkt.  När ett antal medlemmar anmält intresse kommer vi samlas till ett uppstartsmöte och skapa ett projekt för att införa verktyget och etablera ett redaktörsråd för kravkatalogen.

Tidplan
Vår ambition är att kunna ha verktyget och ett första paket av krav klara innan årsskiftet 2023/2024.

Kontakt

Thomas Wennersten
thomas.wennersten@sambruk.se
0732 – 48 47 14
eller boka ett kort möte vid en tid som passar dig HÄR

En databas med en samling av icke funktionella krav som kan nyttjas vid upphandling. Kravsamling är tänkt att underhållas och utvecklas av en redaktörsgrupp. Krav kan vara övergripande för alla deltagande organisationer eller definieras som lokala krav. Guider kan sätta samman ett paket av krav för en specifik upphandling. Leverantörer kan svara direkt i verktyget.
Projektstatus: Idé
Genomförande: 5%
Start: Avvaktar intresseanmälningar
Slut: 2023-12-31

En gemensam digital tjänst med en databas med icke funktionella krav är en smart och kostnadseffektiv lösning för en kommun vid upphandling av nya IT-system. Genom att ansluta sig till en sådan tjänst kan kommunen spara tid och resurser, öka kvaliteten på kraven, förenkla upphandlingsprocessen och möjliggöra samarbete och kunskapsutbyte mellan olika kommuner och organisationer.

Den Danska föreningen OS2 har tagit fram verktyget OS2 Kravmotor som de även släppt som open source. Sambruk undersöker om det finns intresse bland medlemmarna för att sätta upp en Svensk motsvarighet som vi har gett arbetsnamnet Sambruk Kravmotor.  Vi tror att det är ett verktyg som många skulle ha stor nytta av, då det ofta är en tidsödande uppgift att välja ut och definiera de icke funktionella kraven i en upphandling av ett nytt digitalt stöd. Risken att glömma något är också stor vilket kan få stora konsekvenser för organisationen i många år framöver.
I verktyget kan man även skapa egna lokala krav. Det finns guider som man kan följa så skapas automatiskt ett paket av icke funktionella krav upp. Man kan välja att antingen ladda ned de krav man önskar till en egen fil eller så kan man bjuda in leverantörer att svara på kraven direkt i verktyget.

Tanken är att Sambruk ska samordna ett redaktörsråd med representanter från flera olika medlemmar som tillsammans kan utveckla kraven i kravmotorn och se till att de är uppdaterade och följer med den tekniska utvecklingen. Deltagandet i redaktörsrådet ger deltagarna ett samverkans forum som utvecklar den egna kompetensen och ger möjlighet att bygga nätverk i sitt arbetsliv.

Är du och din organisation intresserade av att delta så hör av er direkt.  När ett antal medlemmar anmält intresse kommer vi samlas till ett uppstartsmöte och skapa ett projekt för att införa verktyget och etablera ett redaktörsråd för kravkatalogen.

Tidplan
Vår ambition är att kunna ha verktyget och ett första paket av krav klara innan årsskiftet 2023/2024.

Kontakt

Thomas Wennersten
thomas.wennersten@sambruk.se
0732 – 48 47 14
eller boka ett kort möte vid en tid som passar dig HÄR

keyboard_arrow_up