Diwise – IoT-kommunikationsplattform för att ta emot sensordata

Diwise – IoT-kommunikationsplattform för att ta emot sensordata

Diwise är en IoT-kommunikationsplattform för att ta emot sensordata och reglera fysiska styrsystem
Projektstatus: Etablering av ny tjänst
Genomförande: 25 %
Start: 2023-12-01
Slut: Steg 1 - beslutsunderlag klart 7 mars 2024. Steg 2 - utifrån beslut som tas under våren 2024

Ursprungligen framtaget av Masarin Consulting i ett Vinnovafinansierat projekt. Nu nyttjat av Sundsvalls kommun och Göteborgs stad vilka gett Sambruk i uppdrag att ta fram ett förslag till en ny förvaltningsorganisation för Diwise. Tanken är att detta ska underlätta för fler aktörer att nyttja och utveckla Diwise tillsammans.

Varför du ska använda den här lösningen?

Diwise är licensierat som öppen källkod (AGPL-3.0) för att möjliggöra en så transparent och flexibel utveckling som möjligt. Öppen programvara möjliggör för offentlig sektor att byte av leverantör kan ske med bevarandet av både funktionalitet och lagrat data. Den ökade insynen och transparensen innebär att säkerhetsrisker kan minskas.För att koppla ihop olika system behövs en sund balans mellan öppna bibliotek såsom FIWARE och en tydlig standard – NGSI-LD (next generation service interface). Diwise IoT-plattform bygger på framtidssäkrad öppen källkod. Diwise är en IoT-kommunikationsplattform för att ta emot sensordata och reglera fysiska styrsystem som innebär att verksamhetssystem frikopplas från både kommunikationsgränssnitt och olika sensortyper.

Vad gör Sambruk

På uppdrag av medlemmarna Göteborg och Sundsvalls kommuner tar Sambruk fram ett prospekt på hur Sambruk kan ta över förvaltningen av Diwise och förvalta det vidare i samverkan.

Kontakt

CTO
Thomas Wennersten
E-post: thomas.wennersten(at)sambruk.se
Tfn 073-248 47 14
eller boka ett kort möte vid en tid som passar dig HÄR

Diwise är en IoT-kommunikationsplattform för att ta emot sensordata och reglera fysiska styrsystem
Projektstatus: Etablering av ny tjänst
Genomförande: 25 %
Start: 2023-12-01
Slut: Steg 1 - beslutsunderlag klart 7 mars 2024. Steg 2 - utifrån beslut som tas under våren 2024

Ursprungligen framtaget av Masarin Consulting i ett Vinnovafinansierat projekt. Nu nyttjat av Sundsvalls kommun och Göteborgs stad vilka gett Sambruk i uppdrag att ta fram ett förslag till en ny förvaltningsorganisation för Diwise. Tanken är att detta ska underlätta för fler aktörer att nyttja och utveckla Diwise tillsammans.

Varför du ska använda den här lösningen?

Diwise är licensierat som öppen källkod (AGPL-3.0) för att möjliggöra en så transparent och flexibel utveckling som möjligt. Öppen programvara möjliggör för offentlig sektor att byte av leverantör kan ske med bevarandet av både funktionalitet och lagrat data. Den ökade insynen och transparensen innebär att säkerhetsrisker kan minskas.För att koppla ihop olika system behövs en sund balans mellan öppna bibliotek såsom FIWARE och en tydlig standard – NGSI-LD (next generation service interface). Diwise IoT-plattform bygger på framtidssäkrad öppen källkod. Diwise är en IoT-kommunikationsplattform för att ta emot sensordata och reglera fysiska styrsystem som innebär att verksamhetssystem frikopplas från både kommunikationsgränssnitt och olika sensortyper.

Vad gör Sambruk

På uppdrag av medlemmarna Göteborg och Sundsvalls kommuner tar Sambruk fram ett prospekt på hur Sambruk kan ta över förvaltningen av Diwise och förvalta det vidare i samverkan.

Kontakt

CTO
Thomas Wennersten
E-post: thomas.wennersten(at)sambruk.se
Tfn 073-248 47 14
eller boka ett kort möte vid en tid som passar dig HÄR

keyboard_arrow_up