Monika Bubholz

Styrelseordförande

monika.bubholz(at)karlstad.se

Britta Sandblom

Verkställande tjänsteperson

britta.sandblom(at)sambruk.se
073-341 54 10

KANSLI

måndag-fredag 8.00-12.00
admin(at)sambruk.se
växel 026-248200

FAKTURERINGSADRESS:

Föreningen Sambruk
c/o Sandbacka Park
Att: Ingela Näslund
Högbovägen 45
811 32 Sandviken

e-postfaktura till:
admin(at)sambruk.se

Orgnr: 802428-2785

Meny