Sambruks logotyp. Text: Sambruk Kommunal verksamhetsutveckling. - länk till startsidan

Gå med i Sambruk mer info!

En förening av kommuner, för kommuner.
Alla Sveriges kommuner, regioner och myndigheter som verkar för att främja föreningens ändamål kan bli medlemmar i Sambruk.

Är ni redan medlem? Se här: Sambruks medlemmar

Bli medlem

Läs om medlemskap i Sambruk på den här sidan. För att bli medlem är du välkommen att skicka in den här blanketten ifylld och underskriven.
Medlemsanmälan
Blanketten skickas till
Föreningen Sambruk
Box 112
736 22 Kungsör

Medlemsavgift

Medlemsavgiften består av en inträdesavgift (engångsavgift) och en årsavgift. Avgifterna för respektive kommun baseras på antalet invånare. För nya medlemmar beräknas avgiften för första året efter inträdesmånaden. Extra föreningsstämma har beslutat avgifter som gäller från 2020. För en kommun som har lämnat föreningen och återinträder igen beslutades på extra stämman att en medlemsinsats om 50% av den ordinarie ska betalas.

KommunstorlekMedlemsinsatsÅrsavgift
mindre än 7 000 invånare5 000 kr5 000 kr
7 000 – 15 000 invånare5 000 kr10 000 kr
15 000 – 25 000 invånare10 000 kr25 000 kr
25 000 – 50 000 invånare10 000 kr35 000 kr
50 000 – 100 000 invånare10 000 kr50 000 kr
100 000 – 150 000 invånare20 000 kr 65 000 kr
mer än 150 000 invånare25 000 kr80 000 kr
Andra organisationer5 000 kr25 000 kr

Anslut er som en gemensam grupp

Grunden för vårt medlemskap baserar vi på vår modell för årsavgifter på enskilda kommuners eller organisationers medlemskap. Om ni redan har ett samarbete där flera organisationer ingår kan ni också ansluta er som en grupp. Vårt krav är då att gruppen har en formellt fastställd juridisk organisation i form av ett gemensamt förbund eller en nämnd. Medlemskommun i gruppen har samma status som en enskild medlem i föreningen.
Inträdesavgiften, engångsinsatsen, vid gruppanslutning är för varje gruppansluten medlem samma som för enskild medlem.
Exempel på några av våra gruppanslutningar är:

  • IT-nämnd Skåne Nordost
  • IT-Höglandet i Småland
  • IT-Värmland

Modell för avgift till grupper av kommuner som ansöker om gemensam anslutning, en organisationsanslutning, beräknas på kommuner i tre storleksnivåer:

  • Kommuner i gruppen med över 250 000 invånare = samma avgift som för enskild medlem
  • Kommuner i gruppen med över 50 000 invånare = 50 öre per invånare
  • Övriga kommuner i gruppen = 70 öre per invånare
  • Om “Andra organisationer” ingår i gruppen = samma avgift som för enskild medlem “Andra organisationer” ovan

Inom gruppen väljer ni själva hur summan av avgifterna ska fördelas mellan er.

Välkommen!

keyboard_arrow_up