Gå med i Sambruk!

Alla Sveriges kommuner, landsting och myndigheter som verkar för att främja föreningens ändamål kan bli medlemmar i Sambruk.

Bli medlem

Läs om medlemskap i Sambruk på den här sidan. För att bli medlem är du välkommen att skicka in den här blanketten ifylld och underskriven.
Medlemsanmälan Sambruk
Blanketten skickas till
Föreningen Sambruk
Högbovägen 45
832 11 Sandviken

Medlemsavgift

Medlemsavgiften består av en inträdesavgift (engångsavgift) och en årsavgift. Avgifterna för respektive kommun baseras på antalet invånare. För nya medlemmar beräknas avgiften för första året efter inträdesmånaden.

Kommunstorlek Medlemsinsats Årsavgift
mindre än 10 000 invånare 5 000 kr 10 000 kr
10 000–15 000 invånare 5 000 kr 17 000 kr
15 000–20 000 invånare 10 000 kr 30 000 kr
20 000–50 000 invånare 10 000 kr 35 000 kr
50 000–100 000 invånare 10 000 kr 45 000 kr
mer än 100 000 invånare 20 000 kr 65 000 kr
Andra organisationer 5 000 kr 25 000 kr

Anslut er som en gemensam grupp

Grunden för vårt medlemskap baserar vi på vår modell för medlemsavgifter på enskilda kommuners eller organisationers medlemskap. Om ni redan har ett samarbete där flera organisationer ingår kan ni också ansluta er som en grupp. Vårt krav är då att gruppen har en formellt fastställd juridisk organisation i form av ett gemensamt förbund eller en nämnd. Exempel på några av våra gruppmedlemmar är:

  • IT-nämnd Skåne Nordost
  • IT-Höglandet i Småland
  • IT-Värmland

Avgiften som tas ut av gruppen består av två delar:

  • en avgift som baseras på det sammanlagda invånarantalet i de kommuner som ingår i grupperingen, enligt ordinarie avgiftsmodell
  • en kommunavgift på 8 000 kronor för varje kommun som ingår i grupperingen.

Inom gruppen väljer ni själva hur summan av de två avgifterna ska fördelas mellan er.

Informationsblad om Föreningen Sambruk
Bli medlem_1802

Välkommen!

Meny