DSO Nätverk

Våra medlemskommuner och -regioner måste inte uppfinna alla GDPR-hjul själva!

Sambruks nya DSO-nätverk är tänkt att vara en plattform för delande av kunskap, inledningsvis i form av en kunskapsbank, en sambandscentral för mellankommunala samarbeten rörande kvalificerade GDPR-frågor och en mailinglista för nyheter i kunskapsbanken och rörande initierade samarbeten.

Många DSO:er möter idag samma utmaningar och är ofta ensamma i sin roll. I andra kommuner kan det finnas färdiga lösningar på Dina frågor som är gratis tillgängliga som offentlig handling, men Du vet kanske inte vilka kommuner som har de lösningar som just Du skulle behöva? Därför lanserar Sambruk nu detta DSO-nätverk och dess kunskapsbank med processbeskrivningar, mallar, utredningar i olika komplexa frågor, checklistor och lathundar. Här finns nya lösningar, kompletterande lösningar, och alternativa lösningar på gemensamma behov – som har godtagits som tillräckligt kvalitativa av ett kollegium av kommunala DSO:er.

HÄR kan du registrera en användare för att få tillgång till kunskapsbanken om din kommun är medlem i Sambruk.

Har du redan en användare så hittar du Kunskapsbanken HÄR

Det står Dig också helt fritt att ändra i underlag som Du tar härifrån. Skicka gärna in den ändringen tillsammans med en motivering till ändringen till oss, eftersom fler kan vara intresserade!

Beroende på var man står i fråga om digitalisering och GDPR-efterlevnad i sin kommun, kan det finnas olika ”rätt svar”. Därför erbjuder vi ibland olika lösningar på samma saker – givetvis då bekräftade som lagenliga av flera DSO:er i Sambruks nätverk – och då är det upp till Dig att avgöra vilket synsätt som passar Din kommun.

Kanske kan Du och andra DSO:er slå era kloka huvuden ihop för att lösa både stora och komplexa frågor tillsammans som idag inte finns lösningar på i kunskapsbanken, eller någon annanstans? Vid sidan om en kunskapsbank som väntas växa kontinuerligt, tillhandahåller Sambruks DSO-nätverk också en sambandscentral för samarbeten. Genom denna kan man hitta andra att samarbeta med. Givetvis på ett självorganiserande sätt, där de som kan och vill är de som driver arbetet – men där det också kan finnas många andra DSO:er som är nyfikna på resultatet. På detta vis kan Du både kvalitetssäkra Dina egna lösningar och hitta stöd, till exempel genom att få med dig ett 20-tal DSO:er i andra kommuner om samma rekommendation som Du vill ge Din personuppgiftsansvarige?

Kommuner är inte konkurrenter, alla kommuner måste inte uppfinna alla GDPR-lösningar själva och tillsammans skulle vi kunna samfinansiera lösningar som kanske är alltför kostsamma för en enda kommun att ta sig an!

Sambruks DSO-nätverk fyller en funktion som ingen annan aktör idag konkurrerar om, varken inom offentlig eller privat sektor. Därmed blir Sambruks DSO-nätverk ett helt nytt och redan från start relevant forum i GDPR-Sverige: Ett kollegium där det delas och samskapas kloka lösningar av värde med nytta för många.

Sambruk rekommenderar ingenting som organisation, men tillhandahåller på detta vis kvalitetssäkrade lösningar.
De DSO:er i medlemskommunerna som har tagit fram något kvalitativt som de vill dela med sig av är varmt välkomna att skicka in detta till Sambruks redaktion och kollegium för nytta för fler i nätverket.

Vill Du vara med och är din organisation är medlemmar i föreningen är Du välkommen att kontakta:

Verkställande tjänsteperson:
Ulf Timerdahl
E-post: ulf.timerdahl(at)sambruk.se
Tfn 070 616 10 00

Dataskyddsombud Huddinge
Jakob Söderbaum
E-post: Jakob.Soderbaum(at)huddinge.se
Tfn 08-535 313 39 / 070-268 23 51

  KONTAKT

  Samverkansledare/VD
  Ulf Timerdahl
  E-post: ulf.timerdahl(at)sambruk.se
  Tfn 070 616 10 00

  Dataskyddsombud Nacka
  Jakob Söderbaum
  E-post: Jakob.Soderbaum(at)nacka.se
  Tfn 08-718 88 86

  keyboard_arrow_up