Avslutade projekt & resultat

Här presenteras våra resultat från avslutade projekt,  sammanställningar efter konferenser och seminarier, samt information om olika programvaror som har tagits fram i vissa av Sambruks projekt.

Utvecklingsprojekt — där ett antal kommuner samverkat, eventuellt tillsammans med extern expertkompetens, för att utveckla den kommunala servicen till sina medborgare, t ex genom realisering av nya arbetsrutiner och e-tjänster.

Nätverk, seminarier och konferenser — där våra kommunmedlemmar erbjudits goda möjligheter att utbyta erfarenheter, att lära av varandra, dvs att skapa “best practise” utan att behöva uppfinna (och bekosta) hjulet själva, en gång till…

keyboard_arrow_up