Fruktogrönt

Livsmedelsinspektioner – standard som öppna data

Uppdaterad standard för livsmedelsinspektioner som öppna data

Offentlig förvaltning i Sverige har under lång tid tillgängliggjort merparten av sin information baserat på offentlighetsprincipen, trots det rankas Sverige lågt i internationella jämförelser när det kommer till öppna data. Projektet NSÖD, Nationell Skalning Öppna Data, är en katalysator för att genomförda och pågående initiativ inom öppna data i offentlig verksamhet ska få ökad spridning och skalas upp. Projektet syftar till att undanröja hinder för kommuner, regioner och myndigheter, öka kunskap om öppna data och initiera arbetssätt samt processer.

Till NSÖD har flera kommuner, regioner och myndigheter anslutit sig för att tillsammans ta fram nationella standarder för hur en handfull datamängder ska publiceras som öppna data. Inom NSÖD tas standarder fram för laddstationer, grundläggande skoldata, leverantörsreskontra, måltidsinformation, vägarbeten och livsmedelsinspektioner.

För livsmedelsinspektioner har nu en vidareförädling gjorts på den standard som Föreningen Sambruk tog fram 2016. Standarden har tagits fram i samarbete med projektet ÖDIS, Ökad användning av Öppna Data i Stockholmsregionen, där fokus har varit att lyfta användarnas behov. Under arbetets gång har standarden diskuterats med ansvariga personer hos användarföreningarna för Ecos 2, EDP Vision och Castor. Detta har resulterat i några viktiga ändringar.

  1. Istället för två XML-filer är det en JSON-fil som publiceras med avsikt att förenkla återanvändning av data.
  2. Koordinater anges i ett GeoJSON format och enligt WGS84 i första hand, eftersom majoriteten av karttjänsterna använder det koordinatsystemet.
  3. Det finns ett tomt fält för att publicera företagarens yttrande med hänsyn till den nya kontrollförordningen från årsskiftet 2019/2020.
  4. Mer innehållsrikt inspektionsresultat som lyfter Livsmedelsverkets informationsbehov för en mer frekvent myndighetsrapportering.
  5. Mer anläggningsinformation; aktiv/inaktiv, riskklassning, erfarenhetsklassning, typ m.m.

Nu när standarden är uppdaterad och klar ska kommunerna som deltar i NSÖD påbörja processen för att tillgängliggöra det som öppna data. Nyttorna med öppna data skapas vid återanvändningen. Det ska vara enkelt och det ska finnas volymer, därför behöver så många kommuner som möjligt följa den uppdaterade standarden för att skapa förutsättningar för hög återanvändning.

 

keyboard_arrow_up