Elektroniskt bevarande, etapp 2

Projektbeskrivning

Etapp 2 startade 1 september 2010 och avslutades 31 september 2011, tillhörande projektplan finns under Projektmaterial.
 

Projektets syfte är att kommuner ska kunna bevara handlingar som skapas elektroniskt i elektronisk form utan tidsgräns.

Etapp 2

I denna etapp specificerades inleverans till ett digitalt arkiv samt återskapande från arkiv. I en (eventuell) kommande etapp specificeras själva arkivet.Effekten av projektet är bl a:

  • Att information av betydelse för allmänhetens rätt till insyn, de kommunala förvaltningarnas, rättsäkerhetens och forskningens behov kan bevaras.
  • Enkel återsökning av denna arkiverade elektroniska information, vilket ger stora möjligheter till återanvändning.
  • Att informationens autenticitet säkras, vilket ger bättre förtroende.
  • Att övriga legala krav uppfylls.
  • Ökad kompetens kring bevarande av elektronisk information.

Projektets långsiktiga mål är att möjliggöra en säker och stabil arkivering av kommunernas elektroniska information och göra det möjligt för såväl den kommunala förvaltningen som allmänheten att enkelt och effektivt nå den information de söker både nu och under överskådlig tid.

TIdsplan

Arbetsgruppen har utgått från en totalkostnad på 600 tusen kronor som ska fördelas över deltagarna enligt invånarantal (uppgifter från SCB). Deltagandet är öppet för alla kommuner, det vill säga både Sambruk och icke-Sambruk medlemmar. Icke-Sambruk medlemmar betalar dock en extra avgift.

Till huvudsidan Elektroniskt bevarande

keyboard_arrow_up