Sambruks arbete med öppen information i skolan

Sambruk har sedan starten verkat för öppenhet, både vad gäller arbetssätt och erfarenhetsutbyte men också för de tekniska lösningarna i befintliga och nya system som används i kommunernas verksamhet.

Skolan har varit ett av Sambruks fokusområden i flera utrednings- och utvecklingsprojekt och vi vill nu genom ett nytt forsknings- och utvecklingsprojekt pröva en helt ny, öppen programvaruplattform för de grundläggande skoladministrativa stödfunktionerna. Dessutom kommer mobila tjänster och funktioner som kan nyttjas av funktionshindrade att vara särskilt prioriterade. Projektet drivs under våren i samverkan med flera intresserade och engagerade kommuner.

Vision

Visionen är att skapa en komplett öppen plattform för skolans verksamheter, omfattande alla skolformer från Barnomsorg till Vuxenundervisning och även omfattande anpassningar till funktionshindrade.

Grundläggande förutsättningar och mål

Arbetet har syftat till att ge skolan direkt och fullständig kontroll över sin egen information och infrastruktur för informationen genom att skapa ett grundläggande system som kännetecknas av:

  • Öppenhet – informationen lagras i ett system öppet för att enklet byta data med andra system
  • Moduler och användarvyer som kan skapas och förändras utan att den grundläggande informationen eller tekniken behöver modifieras.
  • Mobilitet – för användning via mobiler / plattor.
  • Högre stabilitet, tillgänglighet och flexibilitet genom molnbaserade tjänster.
Meny