Lärare undervisar

Sambruks arbete med öppen information i skolan

Sambruk har sedan starten verkat för öppenhet, både vad gäller arbetssätt och erfarenhetsutbyte men också för de tekniska lösningarna i befintliga och nya system som används i kommunernas verksamhet.

Skolan har varit ett av Sambruks fokusområden i flera utrednings- och utvecklingsprojekt och vi vill nu genom ett nytt forsknings- och utvecklingsprojekt pröva en helt ny, öppen programvaruplattform för de grundläggande skoladministrativa stödfunktionerna. Dessutom kommer mobila tjänster och funktioner som kan nyttjas av funktionshindrade att vara särskilt prioriterade. Projektet drivs under våren i samverkan med flera intresserade och engagerade kommuner.

Vision

Visionen är att skolan ska kunna arbeta med pedagogik istället för med admnistration genom att kunna ge skolan tillgång till skolans information för att skolan ska kunna besluta vad informationen ska kunna användas till.

Grundläggande förutsättningar och mål

Arbetet har syftat till att ge skolan direkt och fullständig kontroll över sin egen information och infrastruktur för informationen genom att skapa ett grundläggande system som kännetecknas av:

  • Öppenhet – informationen lagras i ett system öppet för att enklet byta data med andra system
  • Öppenhet för olika aktörer och leverantörer att nyttja informationen för nya och innovativa tjänster eller moduler.
  • Tjänster, moduler och användarvyer som kan skapas och förändras utan att den grundläggande informationen eller tekniken behöver modifieras.
  • Högre stabilitet, tillgänglighet och flexibilitet genom molnbaserade tjänster.
keyboard_arrow_up