Projektet iVIS 1

Innovativt Verksamhetssystem inom skolan (iVIS) #ivis_se

Status: Detta projekt är avslutat

iVIS – innovativt Verksamhetsystem i Skolan är ett VINNOVA-finansierat projekt som vill skapa grundläggande förutsättningar för den svenska skolans digitalisering.

Visionen är att skapa en komplett öppen plattform för skolans verksamheter, omfattande alla skolformer från Barnomsorg till Vuxenundervisning och även omfattande anpassningar till funktionshindrade.

Plattformen och plattformens API:er skall vara öppna för alla leverantörer som önskar skriva programvara mot systemet. Plattformen skall levereras som öppen källkod.

Sambruk har sedan starten verkat för öppenhet, både vad gäller arbetssätt och erfarenhetsutbyte men också för de tekniska lösningarna i befintliga och nya system som används i kommunernas verksamhet.

Skolan har varit ett av Sambruks fokusområden i flera utrednings- och utvecklingsprojekt och vi vill nu genom ett nytt forsknings- och utvecklingsprojekt pröva en helt ny, öppen programvaruplattform för de grundläggande skoladministrativa stödfunktionerna. Dessutom kommer mobila tjänster och funktioner som kan nyttjas av funktionshindrade att vara särskilt prioriterade. Projektet drivs under våren i samverkan med flera intresserade och engagerade kommuner.

Genomförande

iVIS-projektet syftar till att skapa ett helt öppet, modulariserat skoladministativt system, som inte har några begränsningar i sin kommunikation med omvärlden. Systemet kommer att vara modulbyggt, med öppna gränssnitt.

Detta gör det möjligt för nya utvecklargrupper t.ex. lärare/elever/föräldrar och nya kommersiella aktörer att direkt skapa funktionalitet som använder plattformens data alltså en helt ny miljö för användardriven utveckling. Målet är att bygga en grundläggande plattform med grunddata, autentisering och säkerhet tillsammans med ett par funktionella tjänster. Detta blir ett första steg till en komplett skolplattform.

Grundläggande förutsättningar och mål

Projektet syftar till att ge skolan direkt och fullständig kontroll över sin egen IT-infrastruktur genom att skapa ett grundläggande system som kännetecknas av:

Öppenhet – plattformen byggs som ett öppet system

Modularitet – alla användarvyer och den mesta logiken byggs i mindre, avgränsade, funktionella moduler som ligger utanför plattformen. Dessa kan skapas, förändras, tas bort utan att den grundläggande plattformen behöver modifieras.
Mobilitet – för användning via mobiler / plattor.
Molnbaserade tjänster – ger högre stabilitet, tillgänglighet och flexibilitet.

Forskningsansats

Till projektets kopplas 2 forskare/forskningsgrupper:

Högskolan i Skövde

Utarbetar en modell för hur olika system och aktörer ska kunna interagera och utvecklas öppet och tillsammans. Dvs definierar ett ”IT-ekosystem” med öppen interoperabilitet, med bas i iVIS.

Uppsala Universitet

Medverka vid modelleringen av systemet, för att beakta maximal öppenhet.

 

keyboard_arrow_up