iVIS QDB – Vill din kommun delta i projekt om kvalitetsuppföljning i skolan?

Får du enkelt tag i den information du behöver för att styra er kvalitetsutveckling? Hur utvecklas din skola egentligen? Vet du vad som går bra och vad som går mindre bra?

Vill din kommun arbeta med andra Sambrukmedlemmar för att digitalisera skolornas administrativa processer? Vi är övertygade om att det kan bidra till en mer inkluderande skola och innebära fördelar för såväl studenter och föräldrar som utbildare och administratörer. Vi arbetar därför med projektet Innovativt Verksamhetssystem i Skolan (iVIS).

Under 2018 fortsatte vi att utveckla iVIS. I projektet har vi fortsatt Sambruks arbete för öppen information i skolan och skapat en modell för en öppen digital plattform, där användardriven utveckling sätts i fokus. Projektet har fått ekonomiskt stöd av Vinnova, och det bidrar till att vi kan fortsätta med nästa fas i projektet, iVIS Quality DataBase, iVIS QDB.

Nu utvecklar vi ett smidigt rapportsystem

Den nya databasen blir navet för skolans kvalitetsutveckling. Tjänsten hämtar data från alla dina system och sammanställer dem till överskådliga rapporter. Du ska kunna följa en klass betygsutveckling och få prognoser för vilka som kan ha svårt att bli godkända. Du ska kunna få anpassad information från Skolverket, till exempel från SALSA, och du ska kunna få en helhetsbild över skolans personal. All data går att sortera utifrån vilken information du behöver, och den tar hänsyn till GDPR.

iVIS QDB är ett projekt där Sambruk vill samla intresserade kommuner som vill bidra med att definiera vilken information som ska ingå i rapporterna och varifrån den ska hämtas. Vill din skola delta och få möjlighet att påverka utformningen av databasen, rapporter och tjänster? Kontakta oss så berättar vi mer!

  KONTAKT

  Verkställande tjänsteperson:
  Ulf Timerdahl
  E-post: ulf.timerdahl(at)sambruk.se
  Tfn 070-616 10 00

  MER INFORMATION

  Mer om i Innovativt Verksamhetssystem i Skolan kan du läsa här:
  iVIS egen hemsida

  iVIS QDB informationsblad