iVIS QDB – kvalitetsuppföljning i skolan

Får du enkelt tag i den information du behöver för att styra er kvalitetsutveckling? Hur utvecklas din skola egentligen? Vet du vad som går bra och vad som går mindre bra?

Sambruk har drivit projektet Innovativt Verksamhetssystem i Skolan (iVIS) och skapat en informations hub för skolan.

Under 2018 fortsatte vi att utveckla iVIS. I projektet har vi fortsatt Sambruks arbete för öppen information i skolan och skapat en modell för en öppen digital plattform, där användardriven utveckling sattes i fokus. Projektet har fått ekonomiskt stöd av Vinnova, vilket möjliggjorde en fortsättning för att skapa iVIS Quality DataBase, iVIS QDB.

Kontakta oss gärna för mer information om iVIS!

 

 

    MER INFORMATION

    Mer om i Innovativt Verksamhetssystem i Skolan kan du läsa här:
    iVIS QDB informationsblad

    keyboard_arrow_up