Tjänstekollen

Nytta för skolhuvudmän

I takt med att digitaliseringen tar fart inom utbildningssektorn växer behovet av effektiva verktyg för att hantera och värdera digitala lärresurser. Skolhuvudmän står inför utmaningen att kontinuerligt bedöma och uppdatera sitt utbud av digitala lärverktyg – en uppgift som kan vara både tidskrävande och komplex. Tjänstekollen erbjuder en lösning genom att agera som en central informationshub där skolhuvudmän enkelt kan ta del av och dela med sig av bedömningar och recensioner av digitala lärresurser.

Genom Tjänstekollen får skolhuvudmän tillgång till:

  • En samlad översikt över tillgängliga digitala lärresurser, inklusive detaljerad information och värderingar från andra skolhuvudmän.
  • Möjlighet att utifrån samlad information om personuppgiftsbehandlingar genomföra lagstadgade bedömningar på ett effektivt sätt, med stöd av aktuell och korrekt information.
  • En plattform för samverkan och erfarenhetsutbyte med andra skolhuvudmän, vilket främjar likvärdighet och kvalitet i utbildningen över hela landet.
  • En kostnadseffektiv lösning som minimerar behovet av individuell research och underlättar en enhetlig standard för digitala lärresurser.

Nytta för leverantörer

För leverantörer av digitala lärresurser representerar Tjänstekollen en unik möjlighet att nå ut till Sveriges samtliga skolhuvudmän genom en enda kanal. Plattformen erbjuder ett direkt sätt att kommunicera information avseende personuppgiftsbehandlingar med potentiella användare och förstå deras behov och krav.

Genom Tjänstekollen kan leverantörer:

  • Effektivt distribuera information om personuppgiftsbehandlingar i sina produkter till en bred användarbas.
  • Få värdefull feedback från skolhuvudmän för att förbättra och anpassa sina lärresurser efter målgruppens behov.
  • Bidra till en ökad transparens och förståelse för digitala lärresurser, vilket kan stärka förtroendet för deras produkter.

Genom att samverka i Tjänstekollen bidrar leverantörer inte bara till en mer effektiv marknad för digitala lärresurser utan också till en mer jämlik bedömning från alla anslutna skolhuvudmän.

KONTAKT

Samverkansledare/CTO
Thomas Wennersten
E-post: thomas.wennersten(at)sambruk.se
Tfn 073-248 47 14

keyboard_arrow_up