Multifråga – En enda fråga ger alla svar

Spara tid, pengar och arbete genom att använda en enda värdefull informationstjänst för att få fram ekonomiska uppgifter för den som söker ekonomiskt bistånd.

Genom vår nya modul MultifrågaXL kan ni använda informationstjänsten överallt i er verksamhet, inte endast för socialtjänsten.

Multifråga – En enda fråga ger alla svar

Spara tid, pengar och arbete genom att använda en enda värdefull informationstjänst för att få fram ekonomiska uppgifter för den som söker ekonomiskt bistånd.

Spara tid, pengar och arbete genom att använda en enda tjänst

Hämta uppgifter med Sveriges bästa informationskvalitet från flera statliga myndigheters system.

Få detaljerad information om olika möjligheter för sökande

Multifråga är ett webbaserat system som på ett snabbt och enkelt sätt hämtar uppgifter från flera statliga myndigheters system. Informationen överförs omedelbart och helt elektroniskt och sammanställs på ett överskådligt sätt. Multifråga hämtar information från bl.a. Försäkringskassan, CSN, Pensionsmyndigheten, Migrationsverket, Arbetsförmedlingen, Transportstyrelsen och Skatteverket samt A-kassorna. Det går att få fram detaljerad information om de olika ekonomiska ersättningarna och tillgångarna för en person eller familj.
Multifråga finns numera i två varianter; Multifråga Classic som anänder sig av SSBTEK som underliggande informationskälla och som nyttjas vid öppna ärenden inom Socialtjänsten samt nya MultifrågaXL som är helt rollstyrd och kan användas över hela verksamheten. I MultifrågaXL utvecklas hela tiden informationsinnehållet och vi kan där tillhandahålla t.ex. mer information om bilar, företag och fastigheter.

Ersätter andra abonnemang

Tjänsten sparar tid eftersom allt sköts elektroniskt. Den ersätter också abonnemang på andra avgiftsbelagda funktioner och minimerar behovet av efterkontroller samt minskar felaktiga utbetalningar som beror på ofullständiga uppgifter.

Tjänsten är tillgänglig för samtliga kommuner i Sverige och tillhandahålls av Föreningen Sambruk. För tjänsten finns ett Förvaltningsråd som är den effektiva organisation som svarar för gemensam driftsfunktion, förvaltning och vidareutveckling av systemet. Kostnaden för den enskilda kommunen blir lägre ju fler kommuner som ansluter sig till Multifråga.

KONTAKT

Samverkansledare/CTO
Thomas Wennersten
E-post: thomas.wennersten(at)sambruk.se
Tfn 073-248 47 14

MEDVERKANDE KOMMUNER

Borlänge
Bromölla
Lilla Edet
Luleå
Strömstad
Vilhelmina
Östra Göinge
Norberg
Södertälje

Ställ en fråga eller avropa

    keyboard_arrow_up