Multifråga – En enda fråga ger alla svar

Spara tid, pengar och arbete genom att använda en enda värdefull informationstjänst för att få fram ekonomiska uppgifter för den som söker ekonomiskt bistånd.

Kafemiljö
Kafemiljö

Multifråga – En enda fråga ger alla svar

Spara tid, pengar och arbete genom att använda en enda värdefull informationstjänst för att få fram ekonomiska uppgifter för den som söker ekonomiskt bistånd.

Spara tid, pengar och arbete genom att använda en enda tjänst

Hämta uppgifter med Sveriges bästa informationskvalitet från flera statliga myndigheters system.

Få detaljerad information om olika möjligheter för sökande

Multifråga är ett webbaserat system som på ett snabbt och enkelt sätt hämtar uppgifter från flera statliga myndigheters system. Informationen överförs omedelbart och helt elektroniskt och sammanställs på ett överskådligt sätt. Multifråga hämtar information från Försäkringskassan, CSN, Pensionsmyndigheten, Migrationsverket, Arbetsförmedlingen, Transportstyrelsen och Skatteverket samt A-kassorna. Det går att få fram detaljerad information om de olika ekonomiska ersättningarna och tillgångarna för en person eller familj. Det går endast att ställa frågor om en person som är kopplad till ett aktuellt ärende.

Ersätter andra abonnemang

Tjänsten sparar tid eftersom allt sköts elektroniskt. Den ersätter också abonnemang på andra avgiftsbelagda funktioner och minimerar behovet av efterkontroller samt minskar felaktiga utbetalningar som beror på ofullständiga uppgifter.

Tjänsten är tillgänglig för samtliga kommuner i Sverige och tillhandahålls av Föreningen Sambruk. För tjänsten finns ett Förvaltningsråd som är den effektiva organisation som svarar för gemensam driftsfunktion, förvaltning och vidareutveckling av systemet. Kostnaden för den enskilda kommunen blir lägre ju fler kommuner som ansluter sig till Multifråga.

KONTAKT

CTO
Thomas Wennersten
E-post: thomas.wennersten(at)sambruk.se
Tfn 073-248 47 14

MEDVERKANDE KOMMUNER

Borlänge
Bromölla
Grästorp
Lilla Edet
Luleå
Strömstad
Vilhelmina
Östra Göinge

Ställ en fråga eller avropa

    keyboard_arrow_up