Nätverket för standardisering inom skolan

Varför ett nätverk för standardisering inom skolområdet?

Sambruks nätverk för standardisering inom skolområdet representerar en viktig del av föreningens samarbete inom skolsidan. Nätverket fokuserar på att bidra till att utveckla och implementera standarder för digitalisering som är anpassade till skolans behov.

Medlemmarna i föreningen har aktivt bidragit till att framställa specifikationer för informationsutbyte mellan olika system i skolvärlden, vilka har legat till grund för skapandet av svenska standarder, såsom SS12000:2018, med stöd från Sveriges standardiseringsinstitut (SIS) och finansiering från Skolverket.

Nätverkets syfte är att agera som en referensgrupp till det arbete som pågår inom SIS där föreningen deltar. Genom detta engagemang säkerställs att de standarder som tas fram tar hänsyn till det kommunala perspektivet, vilket är kritiskt för att standarderna ska vara relevanta och användbara för skolorna. Nätverket strävar efter att företräda och förstärka kommunernas röst och behov i dessa processer.

Nätverket erbjuder medlemmarna en möjlighet att delta i och påverka de komplexa standardiseringsprocesserna. Detta sker utan att medlemmarna behöver avsätta omfattande tid, tack vare den samverkan och kunskapsutbyte som nätverket främjar. Genom att samla expertis och erfarenheter från olika huvudmän, blir det möjligt att effektivisera arbetet och skapa starkare, mer representativa resultat.

Nätverket kärna är att:

 • Reagera och agera på vad som händer inom standardiseringen
 • Öka påverkansförmågan och inflytandet
 • Minimera tidstillgång genom att driva samlat
 • Hjälpas åt med tex in/omvärldsbevakning
 • Växla ut nätverkskunskaper
 • Lyfta alla aspekter för bredden av kommuner

Allt med den goda grunden att det är lättare påverka innan en standard är satt.

Sammanfattningsvis är Sambruks nätverk för standardisering en viktig plattform för att främja digitalisering inom skolan på ett sätt som respekterar och inkluderar kommunala behov och perspektiv, samtidigt som det underlättar för medlemmarna att bidra till standardiseringsarbetet utan att det tar en orimlig del av deras tid.

  KONTAKT

  Samverkansledare/VD
  Ulf Timerdahl
  E-post: ulf.timerdahl(at)sambruk.se
  Tfn 070 616 10 00

  MER INFORMATION

  Svenska Institutet för Standarder, SIS
  Avdelning/Kommitté, SIS TK450/AG06 Digitala lärresurser

  Arbetet med standardisering skola

  keyboard_arrow_up