Aktuellt

Prenumerera på nyhetsbrev från Sambruk. Anmäl dig till nyhetsbrevet här:  Sambruks nyhetsbrev
Om du inte får nyhetsbrev från Sambruk kan du kolla spam-lådan och eventuella filterblockeringar, inställningar som kan ställas in.

AI seminarium för medlemmarna

Sambruk har nyligen startat ett nytt nätverk kring AI frågor som fått stor uppmärksamhet. På…

Nätverksmöte samarbetsverktyg

Sambruks nätverk för samarbetsverktyg är mycket glada att på nästa nätverksmöte den 2:a april kunna…

IoT konferens i Malmö

Konferens med fokus på Internet of Things – framtidens viktigaste verktyg för smarta, uppkopplade organisationer…

Tjänstekollen är nu lanserad!

I ett samarbete mellan över tjugo kommuner, alla Sambruksmedlemmar såklart, har vi tagit fram en…

Sambruk startar AI Nätverk!

Välkommen att anmäla dig till Sambruks AI nätverk som startar den 12 december 2023. Nätverket…

MultifrågaXL nomineras till

Södertälje kommun har nominerats till priset eDiamond award 2023 för sitt initiativ till utvecklingen av…

Ny rapport om digitala samhällshinder

Ett framgångsrikt arbete med digitalisering som inte lämnar någon utanför kräver analys av vad som orsakar digitala samhällshinder. Rapporten är en genomgång av olika områden som påverkar möjligheten att vara digitalt delaktig i samhället. → Digital delaktighet. Digitalisering som inte lämnar någon utanför. (rvn.se) I rapporten finns det beskrivningar om hur digital exkludering sker både på individ- och samhällsnivå. Den första delen av rapporten är av mer teoretisk karaktär för att synliggöra bakomliggande orsaker till olika typer…

AI seminarium för medlemmarna

Sambruk har nyligen startat ett nytt nätverk kring AI frågor som fått stor uppmärksamhet. På senaste mötet hade bland annat en gemensam workshop för att undersöka vilka tillämpningsområden som är mest intressanta inom AI. Redan nu tar vi på årsmötet tag i några av de frågor som kom upp på workshopen. Årets årsmöte i föreningen Sambruk hålls 2024-05-24 seminariet är mellan 9:00-11:15 därpå följer stämma i föreningen fram till ca 12:00. På agendan finns: Rebecka…

AI på Sambruks årsmöte 2024!

Årets årsmöte i föreningen Sambruk kommer hållas 2024-05-24 och som vanligt inleder vi med ett spännande seminarium för våra medlemmar. Seminariet är digitalt och kommer ha ett AI-tema, vi återkommer inom kort med programmet för detta. Räkna med att det blir givande! Varför delta? Insikt från ledande experter inom AI. Interaktion där vi skapar nätverk och tillsammans utforskar AI:s roll i vår värld och i våra organisationer. Innovation som driver framsteg, med erfarenheter och inspiration…

Nätverksmöte samarbetsverktyg

Sambruks nätverk för samarbetsverktyg är mycket glada att på nästa nätverksmöte den 2:a april kunna välkomna Allan Frank från den danska dataskyddsmyndigheten, Datatilsynet. Allan Frank, som är IT-säkerhetsspecialist och jurist vid myndigheten, kommer att ge oss en inblick i frågan om Google och Chromebooks i danska skolor. Datatilsynet har granskat denna fråga över tid och konstaterade den 30:e januari i år på basis av inlämnade uppgifter från kommunerna att “I fallet som rör användningen av…

Öppen programvara i en föränderlig värld

Den 16 april arrangerar Högskolan i Skövde konferensen “Öppen programvara i en föränderlig värld”, där världsledande experter inom öppen programvara och standardisering samlas. Detta evenemang, som är en del av högskolans SUDO-projekt, genomförs i samarbete med Sambruk och med medverkan från eSam. Här ges en unik möjlighet att diskutera och lära om de senaste trenderna och utmaningarna inom öppen programvara. Bland de världsnamn som kommer att presentera under konferensen finns: Jos Poortvliet (Co-founder and Communications Director at Nextcloud,…

IoT konferens i Malmö

Konferens med fokus på Internet of Things – framtidens viktigaste verktyg för smarta, uppkopplade organisationer   Föreningen Sambruk genomför nu en förstudie för att utreda förutsättningar och möjligheter att etablera en nationell förvaltningsfunktion för en övergripande, gemensam plattform för IoT-produkter. Bland de många satsningar på digitalisering av den offentliga sektorn i Sverige finns ett område som hittills inte utvecklats på lika bred front som administrativa tjänster och s k e-tjänster för medborgare. Detta område benämns…

Tjänstekollen är nu lanserad!

I ett samarbete mellan över tjugo kommuner, alla Sambruksmedlemmar såklart, har vi tagit fram en tjänst för GDPR bedömningar av digitala lär-resurser. Tjänstekollen är nu officiellt sjösatt och tillgänglig att ansluta sig till för alla Sambruk medlemmar. Boka en visning, ta del av information eller anmäl er via denna länk.

Läromedel på kran: Slutrapport fördjupningsstudie

Sambruk och VLM institutet genomförde 2022 en förstudie kring digitala lär resurser. Under 2023 har vi genomfört en fördjupningsstudie kring ett mycket intressant forskningsprojekt i Norge och Oslo kring digitala lär resurser och “learning analytics”.  Nu finns slutrapporten från denna studie publicerad här: Projektet digitala lärresurser på kran

Sambruk startar AI Nätverk!

Välkommen att anmäla dig till Sambruks AI nätverk som startar den 12 december 2023. Nätverket syftar till att främja samarbete och lärande kring AI hos föreningens medlemmar. Det erbjuder stöd för att utveckla ett praktiskt AI-mindset, integrera AI i verksamheten, och främja nytänkande med AI. Alla Sambruks medlemmar kan delta, oavsett AI-erfarenhet eller ansvarsområde. Nätverket erbjuder möten för diskussion av AI-teman och kommer anpassas efter medlemmarnas behov. Mer information hittar du på vår sida för…

MultifrågaXL nomineras till

Södertälje kommun har nominerats till priset eDiamond award 2023 för sitt initiativ till utvecklingen av Sambrukstjänsten MultifrågaXL. Under 2020 tog Södertälje kommun initiativ till vidareutveckling av tjänsten Multifråga, ett projekt sattes upp med målsättning att skapa en ny modul av Multifråga som fick namnet MultifrågaXL. MultifrågaXL kan ses som ett informationsnav där medarbetare inom offentlig sektor kan söka information från andra myndigheter och sammanställa resultaten på ett överskådligt vis. Alla i organisationen kan nyttja tjänsten…

Sambruk seglar i medvind

Svenska kommuners och regioners ekonomi är på många håll hårt ansträngda. Många inser värdet av att samverka med andra för att nå längre på digitaliseringsresan. Sambruk får hela tiden fler medlemmar och de befintliga medlemmarna tecknar upp sig för nya tjänster. Sambruks befintliga tjänster utvecklas kontinuerligt där alla användarkommuner styr utvecklingen genom deltagande i tjänsternas förvaltningsråd. Sambruks kommuner har full kontroll över hur tjänsterna utvecklas. Under hösten och våren kommer Sambruk lansera flera nya tjänster…

Sambruk bjuder in till seminarium om stärkt bibliotekssamverkan och digitalisering

Den 4 oktober kommer Sambruk hålla ett digitalt seminarium och förvaltningsråd för Bibblix. Vi kommer ha två mycket intressanta seminariepass. Först ut är Kungliga biblioteket som kommer berätta mer om deras regeringsuppdrag om stärkt samverkan inom det allmänna biblioteksväsendet. Efter dem kommer Daniel Forsman, stadsbibliotekarie, Stockholms stadsbibliotek, berätta om hur biblioteken kan hantera digitaliseringens möjligheter och betydelsen av att förstå användarnas drivkrafter, behov och beteenden för att kunna designa bibliotekstjänster som möter eller överträffar deras…

Sambruk startar ett medlemsnätverk för dataskyddsfrågor!

Sambruk har lanserat ett nätverk för medlemmarnas DSO:er. Nätverket kommer fokusera på att arbeta med erfarenhetsutbyte men även att fungera som ett nav för att dela material mellan medlemmarna, exempelvis avtal, rapporter, utredningar, checklistor, med mera. Nätverket riktar sig exklusivt till medlemmar i föreningen Sambruk och kommer redan från start släppa ett omfattande material som delas mellan medlemmarna. Anmälan Läs mer om nätverket här: Sambruks nätverk för dataskydd

Sambruks årsmöte 2023

Sambruks medlemmar bjuds härmed in till föreningens digitala årsmöte med seminarium och stämma 2023. Årsmötet kommer att äga rum 24 maj 2023 och hålls digitalt. I år tillsammans med ett spännande seminarium kring digitaliseringen inom kulturområdet, med både AI och hur det digitala stöttar kulturverksamheten! Seminariet är öppet för alla medarbetare hos er. Vi inleder med seminariet 9:00 och stämman startar ca 11:05 samt slutar ca 11:30. På agendan för seminariet finns: AI och digitalisering inom…

Glad Påsk! 🐣

Vi på Sambruk vill önska alla en riktigt glad påsk! Vi har idag 145 kommuner, regioner och kommunalförbund som är medlemmar! Det är fantastiskt att se intresset för våra gemensamma digitala tjänster som gör nytta i de offentliga verksamheterna. Den digitala transformationen har hjälpt till att effektivisera och ge nya smidiga vägar att nå ut till invånarna i hela Sverige. Genom smart samverkan blir vi också starka tillsammans och kan ta tillvara på resurser på…

Samverkan om remiss kring Skolverkets förslag om nationell digitaliseringsstrategi

I juni 2022 fick Statens skolverk i uppdrag att föreslå en nationell digitaliseringsstrategi för skolväsendet för 2023–2027. Den 19 december 2022 lämnade Skolverket ett förslag till nationell digitaliseringsstrategi till Regeringskansliet. Under framtagandet av förslaget till nationell digitaliseringsstrategi har Skolverket genomfört samråd med bland andra Sambruk. Sambruk har nu blivit ombedda att delta i remissen kring Skolverkets förslag. Vi har startat en medlemssamverkan för att ge Skolverkets bästa möjliga återkoppling på förslaget. Är du medlem i…

Presentation av FixaMinGata

Sambruk bjuder in till en digital presentation av det kommunala samverkansprojektet FixaMinGata den 29:e mars kl 08:30 – 10:00. FixaMinGata är en nationell e-tjänst för smidig digital felanmälan i offentlig miljö. Tjänsten är ett effektivt sätt att öka tillgänglighet och service för kommunernas invånare. Förutom att kategorisera ärendet så går det också att bifoga foton på problemet. FixaMinGata skickar ärendet till rätt mottagare med möjlighet till återkoppling till den som rapporterat in. Med stöd av GPS-positionering så behöver…
Skog

Förhandsinfo om Sambruks årsmöte 2023

Här kommer en liten förhandsinfo om Sambruks årsmöte 2023. Temat för årsmötet i år är digitaliseringen inom kulturområdet. Vi har samlat ett antal intressanta föredrag i detta som vi hoppas skall inspirera! Vi kommer ha med föredragshållare som Göran Lindsjö (AI-Sweden m.m.), Magdalena Westin Piotrowska (Livrustkammaren) och Love Börjesson (Kungliga Biblioteket)!  Sprid gärna informationen internt!   Årsmötet kommer äga rum digitalt onsdagen den 24 maj. Vi startar kl 9:00 med seminariet och efter detta, ca…

På Väg Mässan 2023

Sambruk hade förmånen att få presentera tjänsten FixaMingata för SAK, Säkerhet vid arbete på kommunala vägar, på Elmiamässan den 8:e mars. FixaMinGata är en nationell e-tjänst för smidig digital felanmälan i offentlig miljö. Tjänsten är ett effektivt sätt att öka tillgänglighet och service för kommunernas invånare. Vill du veta mer om FixaMinGata så du kontakta oss på Sambruk genom att klicka här!

Kan man jobba med LowCode?

Gartner förutspår att användningen av low-code kommer att öka dramatiskt de kommande åren. De tror att mer än 65% av alla utvecklingsprojekt kommer att använda low-code-plattformar år 2023, jämfört med mindre än 10% år 2017. Föreningen Sambruk har nöjet att bjuda in sina medlemmar till ett online-seminarium den 28 februari, mellan 08:00-09:30. Seminariet kommer att ge en “Introduktion till Low-code” och har följande agendapunkter: 1.                         Introduktion till Low-code 2.                         Nyttor i kommunal verksamhet 3.                         Översikt…

Region Halland satsar på Bibblix

Region Halland har i samarbete med Sambruk gjort en satsning på det läsfrämjande arbetet i regionens alla kommuner. Barnbiblioteksappen Bibblix erbjuds nu alla yngre läsare genom samtliga kommuners folkbibliotek. Appen riktar sig till barn 6–12 år och är tänkt att inspirera till läsning på fritiden. Kommunerna som är anslutna är Kungsbacka, Varberg, Hylte, Halmstad, Laholm och Falkenberg. Vi på Sambruk ser fram emot fortsatt samverkan i satsningen på att få barn att upptäcka sin läslust!…

Julhälsning från Föreningen Sambruk

God Jul! Under 2022 har fler kommuner än någonsin valt att samverka med varandra genom Sambruk. Användandet av Sambruks gemensamma tjänster ökar för varje år och nya initiativ tillkommer. Sambruk vill gärna dela ut en extra pepparkaka till alla er som varit delaktiga i de olika förvaltningsråden som tillsammans är en viktig del i utvecklingen av föreningens tjänster och till alla er som är med och får föreningens utvecklingsprojekt att leverera nya digitala stöd. Sist,…
Fruktogrönt

Medlemsträffar under hösten

I veckan träffade vi på Sambruk några nya medlemmar för att berätta mer om medlemskapets fördelar. Målet var att se till att de ska få ut så stor nytta som möjligt i de olika förvaltningarna. Vi tog bland annat upp följande frågor: Föreningens tjänster och samverkanslösningar som ni kan ta del av inom de kommunala verksamhetsområdena Våra gemensamma nätverk och projekt Hur vi samverkar tillsammans Hur gör ni för att söka en ny samverkan, nytt…

Bokmässan 2022

Bibblix är med på Bokmässan 2022 under torsdag och fredag, 22 – 23 september. Vi finns i monter D03:35 nära Biblioteksscenen! Vi delar montern Nationella bibliotekstjänster med Digiteket, Världens Bibliotek, Bibblan svarar, Bläddra, Polarbibblo och Legimus. På torsdag kommer Jenny Funestad från innehållsredaktionen på Malmö stadsbibliotek vara på plats, under fredagen är jag där. Salomon Hellman från Stockholms stadsbibliotek är där både torsdag och fredag. Välkomna att träffa oss där!

Sambruk på plats

Sambruk är glada att kunna åka ut i landet och träffa medlemmar och blivande medlemmar. FSÖ-dagarna och Bokmässan till att börja med. Den 24-26 augusti finns vi på FSÖ-dagarna, mötesplatsen för Sveriges överförmyndare, kanske ses vi där? Vi ska bl.a. presentera den helt nya e-tjänsten för kommunikation med ställföreträdare i vårt fina system Provisum. Den 22 – 23 september är du välkommen att prata Bibblix med oss under Bokmässan 2022! Bibblix kommer att dela monter…

Glad sommar 2022!

Sommaren är här och semestern knackar på dörren. Vi vill önska alla våra sambrukande medlemmar, samarbetspartners och alla deras medarbetare en skön sommar och välförtjänt semester! Du har väl inte missat att vi har en medlemskonferens 5-6 oktober? Ett fullspäckat program på plats i Stockholm med mängder av intressanta och inspirerande föredrag. Bland föredragshållarna finns flera av ledstjärnorna i Sveriges offentliga digitaliseringsresa! Läs mer här: Höstkonferens 2022. Sambruk fortsätter att gå framåt, vi har flera…
Människor

Situationen i Ukraina: Flyktingar – offentlig samverkan mellan myndigheter och kommuner

Just nu kommer det många personer till Sverige med stöd i massflyktsdirektivet. Frågorna är många för dessa personer och svaren är inte enkla att hitta på alla offentliga aktörers webbplatser. Personerna som kommer har en utmaning i att sätta sig in i det offentliga Sverige och det offentliga Sverige har en utmaning i att hinna med att hjälpa alla. Flera statliga myndigheter arbetar nu tillsammans för att skapa en gemensam guide till de här personerna.…

Glad Påsk! 🐣

Vi på Sambruk vill önska alla en riktigt glad påsk! Vi har idag 122 kommuner, regioner och kommunalförbund som är medlemmar – den högsta siffran i föreningens 20-åriga historia. Det är fantastiskt att se intresset för våra gemensamma digitala tjänster som gör nytta i de offentliga verksamheterna. Den digitala transformationen har hjälpt till att effektivisera och ge nya smidiga vägar att nå ut till invånarna i hela Sverige. Genom smart samverkan blir vi också starka…

Årsmöte i Sambruk 2022-05-24 med seminarium om skolans digitala framtid

I samband med Sambruks årsmöte 2022-05-24 bjuder vi in våra medlemmar på ett seminarium kring skolans digitala framtid. På seminariet kommer såväl forskning som strategisk utveckling och behandlas. Agendan för seminariet är: 9:00 Introduktion, moderatorer Johanna Andersson (Västerås stad) och Peter Dacke (Stockholms stad) 9:05 Skolverkets sektorsansvar, status och framåt Jessica Paulsson och Marie Tängdén, undervisningsråd Skolverket 9:35 Nationell handlingsplan för skolväsendet för vem och varför? Annika Agélii Genlott, Fil Dr, Projektledare SKR 10:05 Paus…
Kvinna använder Mobiltelefon

Nytt erfarenhetsdokument digital signering!

Intresset för elektroniska underskrifter i kommunerna är stort. Därför driver Sambruks kommuner ett kompetensnätverk kring e-underskrifter. Nätverket som varit igång sedan februari 2019 är öppet för landets alla kommuner. I nätverket finns en mängd kompetenser, däribland kommunjurister, kommunarkivarier, verksamhetsutvecklare, digitaliseringsansvariga, IT-chefer osv. Idag deltar 37 kommuner och kommunförbund i nätverket. Nätverkets syfte är att skapa och sprida kunskap och kompetens samt dela erfarenheter från införandeprojekt och tiden där efter. Nätverkets erfarenheter har sammanställts i ett…

En seminarieserie med integrerat lokalt arbete runt IoT

En strategisk föreläsningsserie med mellanliggande lokalt arbete – exklusivt för Föreningen Sambruks medlemmar Konkreta Nyttor och Möjligheter med IoT 2022 – 2023 Vi kommer varva teori med praktiskt arbete i den egna kommunen där slutresultatet kommer vara: Detaljerad inventering av befintliga IoT lösningar. Sammanställning av potentiella tillämpningsområden för IoT. Definierade förslag till effektmål med IoT arbetet. Förslag till organisation och förvaltningsprocess map IoT. Grov investeringsbudget map IoT. Potentiellt ett antal samverkansprojekt där alla som deltar…

Bibblix-satsning i Västra Götalandsregionen

Under 2021 har hittills 23 kommuner anslutit sig till barnbiblioteksappen Bibblix vilket innebär att 39 kommuner nu erbjuder tjänsten och över 3 000 000 invånare har tillgång till den. Diskussioner om anslutning pågår också med flera kommuner och bibliotekssamarbeten runt om i Sverige. Även regionerna ser Bibblix plats i det viktiga läsfrämjande arbetet. Tillsammans med Västra Götalandsregionen så har vi på Sambruk gått ut med ett riktigt bra Bibblix-erbjudande till regionens alla 49 kommuner. Erbjudandet innebär…
Pussel.

Kom igång med EGIL

Sambruk och Skolfederation bjuder in till ett seminarium hur man kommer igång med EGIL och digitala läromedel, ett seminarium som kommer belysa hela resan för att komma igång med digitala läromedel. Ni får veta hur ni kommer igång, vad som är viktigt att tänka på och andra tips och tricks vid införandet av EGIL. Ängelholms kommun deltar och delar med sig av sina lärdomar från huvudmannasidan, och Internetstiftelsen berättar hur autentisering av datautbytet fungerar med…

IoT webinarie för medlemmar och Uppstart kompetensnätverk IoT

Sambruk inbjuder er som medlemmar till ett webbinarium med tema IoT som kommer lansera en möjlighet att delta i ett uppstart av ett kunskapsnätverk runt IoT i kommunerna. Talare Torbjörn Lahrin, Region Jönköping Jonatan Moen, Region Jönköping Mogens Kjeldsen, Produktkoordinator OS2 Danmark Introduktion till IoT, Digitala Tvillingar och Smarta städer Några pågående IoT-initiativ i Sverige Standardiseringsarbete kring IoT i Sverige och internationellt Kommungemensam IoT-satsning i Region Jönköpings län Upphandling av IoT Inspiration och exempel kring…

BoL API nominerat till “Sweden API Award 2021”

Digitala produkter – beställning och leverans med BOL API I föreningen Sambruk samverkar vi. En sådan samverkan finns inom projektet Digitala Produkter närmare bestämt Beställning och leverans gruppen, BoL. Inom denna del har kommuner och leverantörer gemensamt tagit fram ett API till skolorna. Gruppen Beställning och Leverans har haft uppdraget att ta fram en serie av API:er som gör det möjligt för webbshopar och läromedelsproducenter att prata med varandra, samt förenkla hanteringen av licenser efter att…

Samverkan runt IoT

Har ni en plattform där ni samlar all IoT data ni äger? Har ni en standard för hur ni identifierar en IoT sensor, var den finns och vilken typ av data den genererar? Har ni en informationsmodell som grund för hur ni gör analyser av ert IoT data relaterat till annan verksamhetsdata? Har ni en process för hur ni kravställer, installerar, underhåller och avvecklar IoT sensorer? Nej? Nu finns möjligheten  att ta nästa steg genom…
Luleå från ovan

Luleå firar lyckad digitalisering hos överförmyndaren!

Grattis till #Luleåkommun till framsteg att genom digitalisering med överförmyndarsystemet Provisum och e-tjänsten Valter har uppnått satta mål. Ett fantastiskt teamwork! Anna-Karin Wistrand, Överförmyndarchefen i Luleå berättar: – Idag har vi i Luleå firat en seger och uppfyllelse av ett mål. Vi har uppnått att 75 % årsräkningar har inkommit digitalt hos oss. Vi hade 25 % inlämnade i Valter första året, 55 % andra året och 65 % tredje året och så nu äntligen 75…

Samarbete om hantering av appar våren 2021

Appar i skolan en tidstjuv? I och med digitaliseringen har tillgången på digitala läromedel och appar ökat kraftigt. Detta ställer krav på skolhuvudmän att ta ansvar för såväl personuppgiftshantering som säkerhet och annan funktionalitet i de digitala resurserna. Varje skolhuvudman har samma uppgift och i Sverige uppfinns hjulet om och om igen och samma arbetsuppgifter utförs av varje skolhuvudman. Här finns det stor potential att genom samarbete komma fram till ett resultat som kan användas…

Allt fler kommuner ansluter sig till Bibblix

Bibblix är en app för barn mellan 6 – 12 år, där de kan låna och läsa böcker direkt på sina surfplattor eller mobiltelefoner. Tjänsten vänder sig till barn hela vägen, från grafik och kategorier, till språket som ligger på nivå för barnen. Idén med Bibblix är att barn själva ska hitta sin läslust och själva kunna hitta sin läsning. Under januari så anslöts åtta nya kommuner och hela 24 kommuner kan nu erbjuda Bibblix…
Många knutna händer möts.

Vill du bidra – ny tjänst inom digitalisering och utveckling?

Sambruk söker förvaltningsledare Brinner du för sambrukande? Gillar du utmaningar – som att förvalta och utveckla både verksamhet och digitala tjänster ? Är du en erfaren ”digitaliseringsmänniska”? Har du erfarenhet av att driva och utveckla en aktiv applikationsförvaltning, för att säkerställa att såväl tekniska som funktionella lösningar motsvarar både användarnas behov och övriga intressenters krav och önskemål? Vill du aktivt arbeta tillsammans med Sveriges kommuner, för att genom samverkan öka nyttan och sänka kostnaderna med nyskapande digitala tjänster? Då är du RÄTT person för detta jobb…

Nya kommuner anslutna till Tillarbetslivet.nu

Tillarbetslivet.nu röner mer och mer och mer uppmärksamhet. På senaste tiden har vi välkomnat tre nya deltagare till Tillarbetslivet.nu Borlänge kommun, Nässjö kommun samt nu senast Västerås stad. Tack vare att vi nu börjar bli ganska många som är med och styr utvecklingen av tjänsten Tillarbetslivet.nu och delar på kostnaden för det så kan vi både öka utvecklingstakten och samtidigt minska kostnaderna för deltagande kommuner. Allt i sann Sambruksanda! På Tillarbetslivet.nu kan man ta hand…
Flicka ligger på mage i gräs och studerar.

EGIL – provisionering till lärplattformar

Hantera skolans digitala användarkonton smidigt EGIL kan enkelt och automatiserat skapa, underhålla och så småningom även radera elevernas användarkonton i digitala läromedel och säkerställer standarden SS 12000. EGIL fungerar även på samma sätt för de Digitala Nationella Proven, DNP. Känn dig också trygg med att din skola följer personuppgiftslagen och att dina elevers digitala användarkonton alltid är uppdaterade. Vår tjänst EGIL automatiserar och håller koll på skolans digitala konton. Läs mer om EGIL på vår…
Bibblix logotyp

Bibblix finalister till “Lätt att sprida” priset!

Rösta fram Bibblix till vinnare! Mellan den 5 oktober kl 08:00 och 8 oktober 15:00 kan du se och rösta på vårt bidrag på https://innovationsveckan.nu/. Sambruks barnbiblioteksapp Bibblix har gått till final i Lätt att sprida-priset 2020, en utmärkelse som delas ut under Innovationsveckan för att lyfta fram och sprida smarta lösningar i offentlig sektor och som är lätta för andra verksamheter att ta till sig och återanvända. Bidraget består av en kort film och beskriver Bibblix som…
Bibblix logotyp

Bibblix på Funnys äventyr i Malmö

Biblioteken i Malmö och Bibblix Bibblix kommer tillsammans med biblioteken i Malmö att finnas representerade på Funnys äventyr, Malmös egna Junibacken. Här ska besökarna kunna kliva rätt in i Alfons, Halvdan Vikings, Mumintrollet och Pettsons värld. På de 3 500 kvadratmeterna kommer även rymmas en sagokarusell, ett trädgårdscafé, en teaterlada samt ett ”läslusthus” med böcker från Malmös bibliotek. På plats kommer även att finnas tre Bibblix-ipads som barnen kan använda. Satsningen är under full uppbyggnad…
Tre kvinnor diskuterar vid bärbar dator.

Webbtillgänglighetsdirektivet – bra att veta inför nya lagstiftningen?

Sambruk arrangerar webinar tillsammans med Begripsam och Malmö stad När: 25 augusti 2020 Kl 08:30 – 12:00 Anmäl dig till webinariet om webbtillgänglighet här Om webinariet Många kommuner menar att deras arbete med webbtillgänglighetsdirektivet ännu inte kommit igång  på ett för dem tillfredsställande sätt. Delta i Sambruks webinar om hur din kommun kan få hjälp med en plan för arbetet med direktivet. Malmö stad, Ola Johansson, kommer att dela med sig av hur Malmö har…
Blommor på äng

Glad sommar önskar vi på Sambruk!

Stort tack för alla som bidragit till Föreningen Sambruks verksamhet under den historiska våren 202 då ingenting var sig likt!  Digitaliseringen tog stora kliv framåt när nyttan av olika funktioner blev tydlig för många målgrupper. Plötsligt blev det enklare att hålla webinarier och vi får tacka för samarbetet med Internetstiftelsen och många kommuner, för att nämna några få, Gagnef, Karlstad och Ängelholm. Glad sommar önskar vi på Föreningen Sambruk! Föreningen Sambruk får tre nomineringar till…
Guldlänkar

Guldlänken, nominering till tre av Sambruks initiativ!

Föreningen Sambruk får tre nomineringar till Guldlänken 2020! Föreningen Sambruks två kompetensnätverk Digital Signering och Digitdelnätverket samt barnbiblioteksapp Bibblix har uppmärksammats nationellt och nominerats till Guldlänken 2020. Utmärkelsen premierar och stimulerar innovativt utvecklingsarbete som bidrar till en smartare välfärd med stöd av digitalisering i offentlig sektor. Guldlänken lyfter fram innovationer i offentlig verksamhet vilka har en märkbar effekt för medborgare eller verksamhet. Innovationerna ska även ha potential att spridas till andra offentliga verksamheter. Priset delas…
Kafemiljö

Var med och utveckla effektivare utlåning av utbildningsmaterial

Utlåning av skolmaterial skapar ofta frustration när det tar tid och ibland blir fel, helt i onödan. Baserat pa ett förslag från en av våra medlemmar föreslår vi därför att gemensamt utveckla en lösning som tillgodoser behoven för utlåning av material inom skolverksamheten. På vår sida om projekt kan du läsa mer om erbjudandet att delta i projekt. Läs mer information om effektivare utlåning
Illustratör: Antoni Lacinai

Digitala nämndmöten – kunskapsutbyte

Föreningen Sambruk och Karlstads kommun bjuder in till erfarenhetsutbyte om digitala nämndmöten och politiska möten som hålls digitalt. Den 6/5  kl 14 – 16 Det är väldigt många som är intresserade och anmälan har nu stängt! Om intresse finns får vi undersöka möjligheten att hålla detta igen. Länk kommer att skickas ut senast kl 13 idag den 6/5. På agendan: Vilken teknik kan vi nyttja? Karlstad berättar om sin lösning SKR om hur de har…
Gröna knoppar

Årsmöte i Föreningen Sambruk

Föreningen Sambruk kommer att hålla årsmöte  Den 14/5  kl 15 – 16 Platsen blir via en digital kanal. Alla medlemmar får en mötesinbjudan via Outlook. Håll utkik i veckan som kommer! Välkommen!
keyboard_arrow_up