IoT konferens i Malmö

IoT konferens i Malmö

Konferens med fokus på Internet of Things – framtidens viktigaste verktyg för smarta, uppkopplade organisationer

 

Föreningen Sambruk genomför nu en förstudie för att utreda förutsättningar och möjligheter att etablera en nationell förvaltningsfunktion för en övergripande, gemensam plattform för IoT-produkter.

Bland de många satsningar på digitalisering av den offentliga sektorn i Sverige finns ett område som hittills inte utvecklats på lika bred front som administrativa tjänster och s k e-tjänster för medborgare. Detta område benämns Internet of Tings (”Sakernas Internet” på svenska) – IoT. Många projekt inom detta område präglas av ett fokus på innovativa tekniska lösningar, innehållande en stor flora av autonoma, men (Internet-)uppkopplade elektroniska ”apparater”, t ex sensorer av skilda slag. IoT-applikationer har hittills implementerats främst inom industrin, men har på senare år även börjat anammas inom kommunernas verksamheter.

IoT-världen omfattar en mängd elektronisk apparatur – från många olika tillverkare/leverantörer – som ska kommunicera med omvärlden, dvs främst övervaknings- & styrsystem, men också andra system av mer administrativ karaktär, för uppföljning och analys av de områden som övervakas/styrs. En av de största utmaningarna inom området innebär att etablera en standardiserad plattform för IoT, så att den kan integreras i en organisations övergripande, gemensamma digitala infrastruktur. Föreningen Sambruks förstudieprojekt har som mål att presentera ett förslag till en kostnadseffektiv lösning, genom att etablera en gemensam, nationell förvaltningsfunktion som kan ta ett övergripande ansvar för förvaltnings och vidareutveckling av en sammanhållen plattform för en stor mängd olika IoT-produkter.

Som ett led i detta arbete kommer Föreningen Sambruk delta i en internationell konferens, ’Nordic Connected Society’, som genomförs i Malmö den 21 mars 2024. Konferensens huvudsyfte ör att diskutera och försöka besvara några av de avgjort viktigaste frågorna inom IoT-området;

  • Hur kan vi bygga och distribuera ett smart uppkopplat samhälle som kan hantera både dagens och morgondagens utmaningar, baserat på ramverken FIWARE och Gaia-X?
  • Hur kan vi utforma ett hållbart samhälle baserat på den senaste tekniken?

Läs mer om konferensinnehållet, hela agendan och anmälningslänk här:

Nordic Connected Society Tickets, Thu 21 Mar 2024 at 09:00 | Eventbrite

 

Kom till ett (förhoppningsvis) vårlikt Malmö och delta i en mycket intressant och framtidsorienterad konferens – mitt i den gamla industristadens hjärta (f d Kockums varvsindustri)!

Konferens med fokus på Internet of Things – framtidens viktigaste verktyg för smarta, uppkopplade organisationer

 

Föreningen Sambruk genomför nu en förstudie för att utreda förutsättningar och möjligheter att etablera en nationell förvaltningsfunktion för en övergripande, gemensam plattform för IoT-produkter.

Bland de många satsningar på digitalisering av den offentliga sektorn i Sverige finns ett område som hittills inte utvecklats på lika bred front som administrativa tjänster och s k e-tjänster för medborgare. Detta område benämns Internet of Tings (”Sakernas Internet” på svenska) – IoT. Många projekt inom detta område präglas av ett fokus på innovativa tekniska lösningar, innehållande en stor flora av autonoma, men (Internet-)uppkopplade elektroniska ”apparater”, t ex sensorer av skilda slag. IoT-applikationer har hittills implementerats främst inom industrin, men har på senare år även börjat anammas inom kommunernas verksamheter.

IoT-världen omfattar en mängd elektronisk apparatur – från många olika tillverkare/leverantörer – som ska kommunicera med omvärlden, dvs främst övervaknings- & styrsystem, men också andra system av mer administrativ karaktär, för uppföljning och analys av de områden som övervakas/styrs. En av de största utmaningarna inom området innebär att etablera en standardiserad plattform för IoT, så att den kan integreras i en organisations övergripande, gemensamma digitala infrastruktur. Föreningen Sambruks förstudieprojekt har som mål att presentera ett förslag till en kostnadseffektiv lösning, genom att etablera en gemensam, nationell förvaltningsfunktion som kan ta ett övergripande ansvar för förvaltnings och vidareutveckling av en sammanhållen plattform för en stor mängd olika IoT-produkter.

Som ett led i detta arbete kommer Föreningen Sambruk delta i en internationell konferens, ’Nordic Connected Society’, som genomförs i Malmö den 21 mars 2024. Konferensens huvudsyfte ör att diskutera och försöka besvara några av de avgjort viktigaste frågorna inom IoT-området;

  • Hur kan vi bygga och distribuera ett smart uppkopplat samhälle som kan hantera både dagens och morgondagens utmaningar, baserat på ramverken FIWARE och Gaia-X?
  • Hur kan vi utforma ett hållbart samhälle baserat på den senaste tekniken?

Läs mer om konferensinnehållet, hela agendan och anmälningslänk här:

Nordic Connected Society Tickets, Thu 21 Mar 2024 at 09:00 | Eventbrite

 

Kom till ett (förhoppningsvis) vårlikt Malmö och delta i en mycket intressant och framtidsorienterad konferens – mitt i den gamla industristadens hjärta (f d Kockums varvsindustri)!

keyboard_arrow_up