Internupphandling

Om att avropa


Internupphandling (Teckal-undantaget) i LoU kan utnyttjas
av upphandlande statliga myndigheter, regioner, kommuner, aktiebolag och nämnder som är sammansatt och kontrolleras av kommun eller region och är gällande när nämnda enheter utför en offentlig upphandling.

Undantaget för de upphandlande enheterna är att de undantar dem från skyldigheten att följa upphandlingsförförandet, trots att de väljer att köpa från en enhet som inte är i myndighetens organisation. Vilket i praktiken innebär att de köper varor och tjänster från en fristående leverantör.

Det finns två kriterier som måste vara uppfyllda för att Internupphandlingsundantaget  (Teckal) ska vara tillämpligt.

  • Det första kriteriet går under benämningen kontrollkriteriet. Detta innebär att den upphandlande enheten har kontroll över en juridisk person eller en nämnd som även den har kontroll över sin egen förvaltning.
  • Det andra kriteriet kallas verksamhetskriteriet, som innebär att den eventuella verksamhet som Sambruk utför tillsammans med någon annan än våra medlemmar endast får vara av marginell karaktär.

Sambruks verksamhet drivs och är reglerad för att garantera regelverket. Bland annat är Sambruks stadgar, verksamhetsramverket Sambruk Gemensamt Material (SGM) och verksamhetsprocesser utformade så att internupphandling är möjligt. För att säkerställa att informationskanaler mellan styrelseledamot och medlemmar är tydliga så har styrelsen även beslutat definiera särskilt regionalt informationsansvar per ledamot.

Mer information finns på Upphandlingsmyndighetens hemsida

keyboard_arrow_up