Teckal undantag och LoU

Om att avropa

Teckal-undantag i LoU kan utnyttjas av upphandlande statliga myndigheter, regioner, kommuner, aktiebolag och nämnder som är sammansatt och kontrolleras av kommun eller region och är gällande när nämnda enheter utför en offentlig upphandling.

Undantaget för de upphandlande enheterna är att de undantar dem från skyldigheten att följa upphandlingsförförandet, trots att de väljer att köpa från en enhet som inte är i myndighetens organisation. Vilket i praktiken innebär att de köper varor och tjänster från en fristående leverantör.

Det finns två kriterier som måste vara uppfyllda för att Teckal-undantaget ska vara tillämpligt.

Det första kriteriet går under benämningen kontrollkriteriet. Detta innebär att den upphandlande enheten har kontroll över en juridisk person eller en nämnd som även den har kontroll över sin egen förvaltning.

Det andra kriteriet kallas verksamhetskriteriet, som innebär att den eventuella verksamhet som Sambruk utför tillsammans med någon annan än våra medlemmar endast får vara av marginell karaktär.

Däremot kan man inte använda undantaget om de offentligt styrda organen, som till exempel stiftelser, föreningar eller kommunala och statliga företag, vill göra en upphandling. Dessa kan alltså inte undantas från exempelvis kravet på att annonsera ut sina upphandlingar. Det spelar därmed ingen roll om Teckal-kriterierna är uppfyllda eftersom de inte omfattas av undantaget över huvudtaget.

Mer information finns på Upphandlingsmyndighetens hemsida

Ledamots informationsansvar

För att säkerställa att informationskanaler mellan styrelseledamot och medlemmar är tydliga så har styrelsen beslutat definiera särskilt regionalt informationsansvar per ledamot.

Meny
Copy link
Powered by Social Snap