Nätverksmöte samarbetsverktyg

Nätverksmöte samarbetsverktyg

Sambruks nätverk för samarbetsverktyg är mycket glada att på nästa nätverksmöte den 2:a april kunna välkomna Allan Frank från den danska dataskyddsmyndigheten, Datatilsynet. Allan Frank, som är IT-säkerhetsspecialist och jurist vid myndigheten, kommer att ge oss en inblick i frågan om Google och Chromebooks i danska skolor.

Datatilsynet har granskat denna fråga över tid och konstaterade den 30:e januari i år på basis av inlämnade uppgifter från kommunerna att “I fallet som rör användningen av Google Workspace i grundskolan bedömer Datatilsynet att det inte finns någon rättslig grund för att lämna ut personuppgifter till Google för alla de ändamål som hittills har redovisats. Därför utfärdar Datainspektionen nu ett föreläggande till kommunerna att se till att behandlingen följer reglerna och anger olika sätt på vilka det kan göras.” Beslutet omfattar 53 danska kommuner.

Vi är också mycket glada att Åsa Jagre från Havs- och vattenmyndigheten kommer  och berättar om deras nya digitala samarbetslösning. Åsa får också sällskap av Josef Andersson på DIGG. Och de berättar också om utvecklingssamarbetet i ASOM. Från Alingsås kommun kommer dessutom Christian Alfredsson att berätta om kommunens nya Kanban-lösning. Alltså flera spännande exempel på nya samarbetslösningar som bygger på europeiska tjänste- och programvaruleverantörer. Låter det intressant? Då hittar du anmälan här: Nätverk Samarbetsverktyg.   Nätverket riktar sig till Sambruks medlemmar samt särskilt inbjudna gäster.

Sambruks nätverk för samarbetsverktyg är mycket glada att på nästa nätverksmöte den 2:a april kunna välkomna Allan Frank från den danska dataskyddsmyndigheten, Datatilsynet. Allan Frank, som är IT-säkerhetsspecialist och jurist vid myndigheten, kommer att ge oss en inblick i frågan om Google och Chromebooks i danska skolor.

Datatilsynet har granskat denna fråga över tid och konstaterade den 30:e januari i år på basis av inlämnade uppgifter från kommunerna att “I fallet som rör användningen av Google Workspace i grundskolan bedömer Datatilsynet att det inte finns någon rättslig grund för att lämna ut personuppgifter till Google för alla de ändamål som hittills har redovisats. Därför utfärdar Datainspektionen nu ett föreläggande till kommunerna att se till att behandlingen följer reglerna och anger olika sätt på vilka det kan göras.” Beslutet omfattar 53 danska kommuner.

Vi är också mycket glada att Åsa Jagre från Havs- och vattenmyndigheten kommer  och berättar om deras nya digitala samarbetslösning. Åsa får också sällskap av Josef Andersson på DIGG. Och de berättar också om utvecklingssamarbetet i ASOM. Från Alingsås kommun kommer dessutom Christian Alfredsson att berätta om kommunens nya Kanban-lösning. Alltså flera spännande exempel på nya samarbetslösningar som bygger på europeiska tjänste- och programvaruleverantörer. Låter det intressant? Då hittar du anmälan här: Nätverk Samarbetsverktyg.   Nätverket riktar sig till Sambruks medlemmar samt särskilt inbjudna gäster.

keyboard_arrow_up